În cadrul unei ședințe festive consacrate Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, marcată în fiecare an pe 10 noiembrie, Academia de Științe a Moldovei a înmânat 12 premii nominale pe domenii, purtând numele unor personalități care și-au adus aportul în domeniul științei.

Trei din cele 12 premii acordate anul acesta de AȘM pentru realizări ştiinţifice şi culturale au revenit profesorilor-savanți din cadrul UTM.

Premiul AȘM în domeniul chimiei „Nicolae Gărbălău” a revenit doctorului habilitat Rodica STURZA, profesor universitar în cadrul Departamentului Chimie.

Profesorul universitar Valeriu DULGHERU, șef Departament Bazele Proiectării Mașinilor, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, s-a învrednicit de premiul în domeniul inginerie „Ion Hăbășescu”.

De premiul AȘM în domeniul social și economic „Paul Bran” s-a învrednicit doctorul habilitat în economie Tatiana MANOLE, profesor universitar în cadrul Departamentului Economie şi Management, Facultatea Inginerie Economică şi Business.

Felicitând corpul academic şi comunitatea ştiinţifică, preşedintele AŞM, acad. Gheorghe DUCA, a subliniat rolul ştiinţei pentru edificarea unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere.

La 1 noiembrie 2001, UNESCO a proclamat data de 10 noiembrie – Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care de atunci an de an este sărbătorită de către comunitatea academică mondială.

(Visited 17 times, 1 visits today)