Industria electronică: provocări, perspective

În contextul implementării Strategiei de conlucrare a învățământului ingineresc cu mediul de afaceri, la inițiativa prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, în data de 9 noiembrie 2108, Centrul de excelență în domeniul TIC TEKWILL a găzduit o masă rotundă cu genericul „Industria electronicii – realizări, provocări şi perspective”, organizată de Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM în parteneriat cu Agenția de Investiții a RM, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) și Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

În alocuțiunile rostite în debutul acestei platforme de discuții, moderatorul Veaceslav ȘUTCHEVICI, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei,  și secretarul de stat Vitalie TARLEV, Ministerul Economiei și Infrastructurii, au subliniat rolul, locul și potențialul uman ale acestui domeniu scientointensiv (high-tech) al industriei, care, în condițiile țării noastre, are o importanță deosebită pentru asigurarea dezvoltării durabile a economiei și i-au îndemnat pe participanți să facă propuneri constructive de relansare la acest subiect.

Reprezentanții partenerilor externi de dezvoltare, ai companiilor din domeniul electronicii, asociațiilor de business, Camerei de Comerț și Industrie a RM; manageri, cadre didactice și cercetători ai FCIM și FTE, UTM, manageri și profesori ai Colegiului Politehnic din Bălți și Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, ȘPT nr. 6 din Chișinău și ȘPT nr. 5 din Bălți au examinat comunicările: „Privire retrospectivă asupra istoriei dezvoltării sectorului electronicii și propuneri de revitalizare a acestuia” – prof. univ., dr. Victor ŞONTEA, șef Departament Microelectronică şi Inginerie Biomedicală; „Sugestii privind potențialul de atragere a investițiilor în industria electronicii” – managerul de proiect Veaceslav ȘUTCHEVICI, membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică a UTM și managerul de proiecte Victoria SUVAC, GIZ Moldova; „Învățământul profesional tehnic dual în beneficiul sectorului privat: potențial și perspective” – managerul de proiect Oana VODIȚĂ, GIZ Moldova, șef Direcție Învățământ Profesional Tehnic Silviu GINCU, și șef serviciu învățare pe tot parcursul vieții Cristina DENIȚA-BOȚOLIN, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; două istorii de succes din RM în industria electronicii – directorul SRL „BLACKSEA-EMS” Marina MOROZOVA (or. Strășeni) și șef producție Ruslan CUNUP, întreprinderea mixtă „Steinel Electronic SRL” (mun. Chișinău).

Partenerii de dialog au identificat direcțiile strategice, problemele, provocările și oportunitățile de dezvoltare cu care se confruntă companiile  și instituțiile de învățământ din sectorul industriei electronice, au făcut propuneri și sugestii concrete în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, altor factori de decizie pentru depășirea dificultăților de ordin legislativ-normativ; consolidarea sectorului industriei electronice; modernizarea laboratoarelor, revizuirea programelor de studii și intensificarea cercetărilor pe dimensiunea electronică, microelectronică și nanotehnologii.

Managerii companiilor din domeniul industriei electronice au optat unanim pentru înființarea unei asociații a producătorilor din această ramură a industriei și au constituit grupul de inițiativă care va perfecta actele normative necesare și va convoca adunarea de fondare a asociației.

La eveniment au participat conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC,  prorector studii, UTM, Dinu ŢURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, Radu MELNIC, secretar responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, conf.  univ., dr. Valentin AMARIEI, director Centrul de Formare Continuă, UTM.

(Visited 69 times, 1 visits today)