Invităm studenții anului III și doctoranzii să aplice, în anul 2019,  în cadrul Proiectului Water Harmony-II, la studii gratuite în Universitatea de Științe Umane din Norvegia.

Cerințe față de candidați:

1) Cunoasterea fluentă  a limbii engleze (prezentarea Certificatului internațional de cunoaștere a limbii engleze (IELTS, TOEFL) sau susținerea testului de cunoștințe prinvind programul de limba engleză IELTS în cadrul Departamentul ACAG și PM, Facultatea Urbanism și Arhitectură);

2) Nota medie de studii – peste 8.5;

3) Curriculum-ul de specialitate al candidatului va include următoarele discipline obligatorii: Tratarea apei; Epurarea apelor uzate; Managementul apei.

Susținerea testului de limbă engleză va avea loc pe data de 16.12.2018 – 20.12.2018, Departamentl ACAG și PM, aud. 9-121, Programul Alimentări cu apă, canalizare.

Componența dosarului:

  1. Cerere tip adresată decanului Facultății (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul Facultății;
  2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității;
  3. Certificat academic, eliberat de administrația facultății, în limba română;
  4. Curriculum Vitae redactat în limba română sau în limba engleză (formular Europass + fotografie) – original și copie xerox.
  5. Certificat de competență lingvistică (dacă există) – original și copie xerox.

Înscrierea doritorilor pentru susținerea testului va avea loc în perioada 08.11.2018 pâna la data de 30.11.2018 la departamentul ACAGsiPM, birou 9-121, dl Ion IONEȚ.

Informații suplimentare –  la tel.:022-77-38-22.

Site-ul proiectului: www.waterh.eu

(Visited 4 times, 1 visits today)