Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) a celebrat, astăzi, 8 noiembrie 2018, Ziua Mondială a Calității într-un cadru solemn, prin înmânarea atestatelor de conferențiar universitar, de care s-au bucurat 12 profesori ai UTM.

Fericiții deținători ai atestatelor ce confirmă conferirea titlului stiinţifico-didactic de conferențiar universitar sunt:

Radu CIOBANU, Oleg CIOBANU, Iulian MALCOCI, care vor purta cu mândrie noul titlu în domeniul  Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini; Sergiu BEJAN, Visarion PLĂMĂDEALĂ – în domeniul Ingineria construcţiilor; Sorina CRUDU – în Tehnologii în industria alimentară; Ion FIODOROV – Informatică aplicată; Valentina PÎNTEA – Fizica sistemelor macroscopice; Serghei RAILEAN – Fizică aplicată; Nicolai FALICO – Informatică aplicată; Vasile RACHIER – Inginerie electrică; Angela MUNTEANU ­– Arte vizuale.

Reprezentanții ANACEC se declară mândri de oportunitatea de a promova cultura calității printre cei care culeg roadele muncii depuse pe parcursul mai multor ani de studii.

Sincere felicitări, dragi colegi!

(Visited 14 times, 1 visits today)