În data de 5 octombrie 2018, în incinta Departamentului Formare Continuă a Cadrelor Didactice din cadrul Centrului Universitar de Formare Continuă s-a dat startul modulului de formare a profesorilor-formatori „Tehnologii inovative de evaluare a abilităților în baza învățării mixte” – o platformă didactică cu durata de 40 de ore, organizată de CFC al Universității Tehnice a Moldovei, în parteneriat cu Fundația LED și Asociația AED.

În discursurile inaugurale DHC al UTM Pius Emanuel FRICK, manager de proiect în RM al Liechtenstein Development Service (Fundația LED), conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, director al Centrului de Formare Continuă (CFC) al UTM, și Liliana STÎRCEA, director executiv al Asociației Obștești „Educație pentru dezvoltare” (Asociația AED), conf. univ., dr. Maria VASILIEV, șef departament, au salutat cordial cursanții – cadre didactice din UTM și activiști ai AED, subliniind că perfecționarea măiestriei profesionale are un început, dar continuă toată viața.

Fiind la al nouălea modul predat cu suportul financiar al Fundației LED prin proiectul CONSEPT, și de data aceasta pe post de trainer a evoluat prof. univ., dr. Rudolf BATLINER, Liechtenstein.

Distinsul profesor, analizând experiența modulului de învățare mixtă „Evaluarea cunoștințelor” aplicat deja în țară și făcând inventarul materialelor didactice existente din dotare, și-a propus prin metode interactive și mixte de învățare să altoiască discipolilor săi cunoștințe și deprinderi performante de evaluare a abilităților elevilor din școlile profesionale din Moldova. Cursurile vor finaliza cu un examen și înmânarea Diplomelor ce certifică cunoștințele și abilitățile formatorilor.

Proiectul CONSEPT – „Consolidarea sistemului de educație profesională tehnică în Moldova” a fost lansat în țara noastră la începutul anului 2008 de Liechtenstein Development Service în parteneriat cu ministerul de resort, în prezent fiind implementat prin Asociația AED, cu scopul de a susține instituțiile de învățământ profesional tehnic în prestarea serviciilor de instruire profesională de înaltă calitate, în corespundere cu cerințele sectorului de producere și ale societății civile. Pe parcursul a 10 ani în cadrul a 4 module psiho-pedagogice „Formarea abilităţilor de instruire practică”; „Formarea abilităţilor de predare a cunoştinţelor”; „Formarea abilităţilor de evaluare a rezultatelor şcolare”; „Elaborarea materialelor didactice vizuale” și „Supervizare” au fost instruite peste 1900 de cadre didactice din 25 instituții de învățământ profesional-tehnic secundar din țară și 176 de cadre didactice de la UTM.

(Visited 8 times, 1 visits today)