Pe 5 noiembrie 2018, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) a înmânat, în cadrul unei ședințe festive, diplomele de doctor persoanelor cărora li s-a conferit titlul științific de doctor în științe. Printre deținători – 5 profesori ai UTM.

Svetlanei BOGDANOVA i s-a conferit titlul știinţific de doctor in ştiinţe economice. În cadrul tezei sale de doctorat a studiat tema „Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldova”. Conducător ştiinţific:  dr. hab., prof. univ. Andrei COJUHARI,  UTM.

Ludmila TIMOTIN, doctor în ştiinţe economice, a abordat în teza de doctor tema: „Dezvoltarea activităților de antreprenoriat în Republica Moldova”. Conducător ştiinţific:  dr. hab., prof.univ. Larisa BUGAIAN, UTM.

Dumitru ODAINÎI, doctor în ştiinţe economice, a investigat în teza de doctor tema: „Rolul zonelor economice libere în dezvoltarea regională în Republica Moldova”. Conducător științific: dr., conf. univ.Vasile MAMALIGA, UTM.

Angela GHELBET, doctor în ştiinţe economice, a susținut teza de doctor pe tema: „Dezvoltarea industriei de încălțăminte  din Republica Moldova”. Conducător științific: dr., conf. univ. Demian UȘANLÎ, UTM.

Victor GROPA, doctor în ştiinţe tehnice, a desfășurat cercetări sub conducerea dr., prof. univ. Ion STRATAN și a dr., prof. univ. Ion SOBOR cu tema „Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldova”.

Sincere felicitări și realizări frumoase în continuare!

(Visited 20 times, 1 visits today)