Carmelo NICOLOSI, președintele asociației „Amitié sans frontière Bourgogne” (ASFB), și Philippe GODILLOT, președintele asociației „Ile de Paris”, au venit cu inițiativa de a iniția o colaborare pe multiple planuri cu Universitatea Tehnică a Moldovei și, în acest context, în data de 5 noiembrie 2018, au avut o întrevedere cu prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM.

Rectorul UTM i-a informat pe oaspeții francezi despre dotarea materială și organizarea pregătirii cadrelor la Universitatea Tehnică, experiența acumulată de-a lungul anilor la cele două filiere francofone din cadrul FCIM și FTA, acordurile de colaborare dintre UTM și o serie de instituții de învățământ din Franța privind instruirea studenților prin programe de mobilitate Erasmus+.

„În această ordine de idei, noi suntem interesați ca propunerile de colaborare ale oaspeților să fie materializate în acțiuni concrete, cum ar fi conlucrarea cu partenerii francezi în vederea organizării stagiilor de practică pentru studenții moldoveni în companiile din Franța, după modelul cooperării cu instituțiile și companiile din România”, a subliniat rectorul UTM Viorel BOSTAN.

În urma unui schimb larg de opinii, la care a participat Roxana ȚURCANU-TOLOMEI, directorul Reprezentanței din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei, și mai mulți reprezentanți ai UTM – prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector probleme financiare şi relaţii internaţionale, Dinu ŢURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, și dr. Carolina TIMCO, șef Serviciu relații internaționale, s-a convenit ca în timp util să fie perfectat și semnat un acord de colaborare.

 

(Visited 13 times, 1 visits today)