În contextul Strategiei UTM de stabilire a relațiilor cu mediul de afaceri, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, a semnat astăzi, 5 noiembrie 2018, un acord de colaborare cu Adrian FOTESCU, administratorul „ESCO Group” SRL.

Acordul este prevăzut pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară pe același termen și stipulează perfecționarea modulelor programelor de studii la disciplinele conexe din construcții, dotarea în comun a unor platforme educaționale în domeniul produselor nanotehnologice NanoPhos, organizarea târgurilor locurilor de muncă, stagiilor de practică pentru studenți și a unor stagii didactice pentru corpul profesoral, atragerea specialiștilor companiei în procesul de pregătire a inginerilor, efectuarea unor cercetări științifice și testări ale produselor NanoPhos și alte activități.

La semnarea acordului au fost prezenți conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, decan Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, căreia îi aparține inițiativa acestei frumoase colaborări, precum și Dinu ŢURCANU, prorector pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare.

ESCO GROUP – European Strategic Consultancy Group Ltd cu sediul la Chișinău este distribuitorul exclusiv al produselor nanotehnologice NanoPhos.

(Visited 14 times, 1 visits today)