În data de  2 noiembrie 2018, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) a înmânat, în cadrul unei ceremonii festive, diplome de doctor habilitat, atestate de profesor universitar, profesor cercetător, conferențiar cercetător și certificate de recunoaștere și echivalare. 

Printre titulari se regăsesc și două nume de referință din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Este vorba de  dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, căruia i-a fost conferit titlul știinţifico-didactic de profesor universitar în Informatica aplicată; Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini, și dr. Ion SOBOR – titlul de profesor universitar în Energetică.

Prin acordarea titlului de profesor universitar – cea mai înaltă funcție didactică în învățământul superior, ANACEC își exprimă admirația și gratitudinea pentru devotament și dăruire în domeniul educației și știinţei față de titularii atestatelor emise.

(Visited 13 times, 1 visits today)