În cadrul forumului „Moldova Cyber Week 2018”, cel mai important eveniment dedicat securității cibernetice, Eugene MOROZOV, Technical Manager Europe Central, Russia, CIS, Nordics and Baltics, Cisco Networking Academy în debutul workshop-ului „IoT Connecting Things”, a oferit premii valoroase din partea CISCO, menţionând în special activitatea Universităţii Tehnice a Moldovei.

UTM a fost recunoscută şi apreciată de către corporaţia Cisco Systems cu premiul „Academy Growth Award” din regiune. Acest premiu este prezentat anual unei singure academii din fiecare regiune, pentru o creștere susținută în ultimii trei ani și o creștere accelerată în ultimul an a numărului de studenţi instruiţi în cadrul cursurilor autorizate Cisco. Este, de fapt, un premiu pentru aportul la dezvoltarea programului Cisco Networking Academy în Republica Moldova şi pentru calitatea cursurilor predate, fapt confirmat și de numărul mare de studenţi instruiţi anual.

Pentru excelenţă în cadrul curriculei „IT Essentials” a fost premiată şi Tekwill Academy din cadrul Centrului de Excelenţă în domeniul TIC – TEKWILL.
De asemenea, urmare a realizărilor și contribuțiilor de-a lungul timpului la programul Cisco Networking Academy, a prorectorului UTM, Dinu ȚURCANU, care este şi instructor în cadrul Academiei Cisco UTM şi Tekwill, d-sa a fost apreciat de către Ciso Systems cu premiul „Above and Beyond” din regiune, în acest an. Nominalizările pentru acest i-au vizat pe instructorii cu un înalt impact asupra studenților în cadrul comunității Networking Academy în domeniile inovare și leadership şi a contribuţiei de durată în cadrul Cisco Networking Academy.

Sincere mulţumiri tuturor partenerilor CISCO, care promovează   #cisconetworkingacademyprogram!

(Visited 25 times, 1 visits today)