La propunerea conducerii Facultăți Urbanism şi Arhitectură, în data de 31 octombrie 2018, arhitectul Bo LARSSON, profesor la Institute of Architecture, Urbanism and Landscape din cadrul Schools of Architecture, Design and Conservation al The Royal Danish Academy of Fine Arts, a ținut o lecție publică pentru corpul profesoral, studenții și doctoranzii FUA cu genericul „Orașul Chișinău privind mediul urban, mediul interbelic și cultura urbană, condamnate pentru a fi regăsite”.

Oaspetele din Danemarca a relatat cu lux de amănunte file inedite din istoria arhitecturală a Chișinăului de la începutul secolului al XX-lea și până în prezent, acumulate de dumnealui pe parcursul a peste 40 de ani. În 1977, fiind student, a efectuat un stagiu de practică pentru prima dată în capitala Moldovei și, îndrăgostindu-se de acest oraș, a revenit de mai multe ori cu diferite misiuni profesionale, inclusiv în ultima perioadă – în calitate de executor al unui proiect de amenajare a teritoriului, finanțat de partenerii externi de dezvoltare.

Ținând cont de directivele adoptate în acest domeniu de către UE, dar și de tendințele contemporane de dezvoltare a urbanismului și arhitecturii, fiind și un bun cunoscător al trecutului și prezentului urbei, domnia sa a enunțat pentru viitor propuneri valoroase de amenajare a teritoriului în municipiul Chișinău.

Profesorul Bo LARSSON, împreună cu bunul său prieten Anatolie GORDEEV, arhitect-șef al „Institutului de arhitectură” SRL din municipiul Chișinău, au avut o întrevedere cu dr., conf. univ. Aurelia CARPOV, șef Departament Arhitectură din cadrul FUA, punctând noi tangențe de colaborare.

(Visited 13 times, 1 visits today)