Pe 26 octombrie 2018 în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, de la catedra căreia acum 160 de ani Alexandru Ioan Cuza a anunțat Unirea Moldovei și Munteniei, a avut loc un frumos eveniment: serbarea a 70 de ani ai Facultății de Mecanică a Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași.

Evenimentul a fost deschis de către decanul Facultății de Mecanică, conf. univ., dr. ing. Gelu IANUȘ,  care a punctat momentele importante din istoria Facultății până în prezent: la 26 octombrie 1948 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 249 (Partea I) Hotărârea Ministerului Învățământului Public privind înființarea Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iași, care cuprindea patru facultăți, Facultatea de Mecanică fiind una dintre ele. Însă, așa cum a subliniat decanul, ea nu a apărut deodată, ca un ordin impus printr-un decret-lege, ci ca urmare a unei preocupări de dezvoltare a învățământului ingineresc cu profil mecanic în România. Profesorul a continuat, făcând un scurt istoric al facultății. „Prin hrisovul domnesc din 28 martie 1828 este consemnat primul curs cu specific mecanic, desen de mașini. În 1841, cursul extraordinar de inginerie se transformă într-un institut tehnic cu două secții, secția de ingineri constructori și secția de ingineri de exploatare, aceștia din urmă fiind inginerii cu profil mecanic.”

La festivitate au fost prezenți primarul Iașului Mihai CHIRICĂ, Claudiu-Sorin ROȘU- MAREȘ, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ciprian Lucian ROȘCA, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  miniștri, secretari de stat, alte personalități. Universitatea Tehnică a Moldovei a fost reprezentată de către prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU, conf. univ., dr. Sergiu ZAPOROJAN, conf. univ., dr. Ilie MANOLI și conf., dr. Maxim VACULENCO.

Printre alte mesaje de felicitare a fost dat citirii și mesajul rectorului Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, în care s-a menționat „…Regele Ferdinand I spunea la 1923 în timpul vizitei Universităţii Politehnica din Timişoara „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa”. În şcoala de inginerie ieşeană, prima de inginerie românească, într-adevăr domneşte spiritul unei adevărate şcoli, care-și are începuturile de la Școala de Ingineri Hotarnici și Civili, creată în 1813 de marele cărturar Gh. Asachi”. De asemenea, s-au adus sincere mulțumiri pentru „…fructuoasa colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei și Facultatea de Mecanică în planul scoaterii din anonimat a trecutului glorios al Neamului prin organizarea Simpozionului Internaţional: Cucuteni 5000 REDIVIVUS, un simpozion menit să scoată în prim plan minunatele vestigii ale istoriei multimilenare a Neamului nostru…”.

În concordanță cu ordinul Ministrului Culturii ca toate manifestările cultural-educativ-științifice organizate în acest an să fie dedicate Anului Centenar a fost adus un omagiu Generației de Aur de la 1918 care a înfăptuit Marea Unire, exprimat prin versurile marelui poet Grigore Vieru „Din Basarabia va scriu,/Dulci fraţi de dincolo de Prut./Va scriu cum pot si prea târziu,/Mi-e dor de voi si va sărut”. În mesaj s-a venit cu un îndemn „…Să ne unim forţele pe toate direcțiile, să apropiem ziua Reunirii. Universitatea Tehnică a Moldovei a fost alături de cei peste 160 de semnatari ai Declarației de Unire, fiind prima universitate din Republica Moldova semnatară a Declarației de Unire pe data de 24 martie 2018. Împreună vom fi mai puternici. Dumnezeu să ne ajute!”.

 

(Visited 12 times, 1 visits today)