Sub îndrumarea conducătorului științific, prof. univ., dr. hab. Ion RUSU, doctorandul Eduard PROASPĂT a studiat în cadrul Școlii doctorale „Inginerie civilă” a UTM tema „Hidroizolarea și protecția anticorosivă a betonului rezervoarelor pentru depozitarea apelor potabile și industriale”.

Rezultatele științifice teoretice și aplicative obținute relevă, în special, creșterea durabilității și fiabilității rezervoarelor de beton armat destinate depozitării apelor potabile și industriale. Doctorandul a optimizat compoziția acoperirii din lacuri și vopsele și a elaborat un nou material pentru repararea betonului degradat al rezervoarelor destinate depozitării apelor potabile și industriale și un sistem original de izolare și protecție anticorosivă a suprafețelor interioare ale acestor tipuri de rezervoare. De asemenea, a acumulat cunoștințe teoretice și informații experimentale care pot fi utilizate la izolarea și protecția anticorosivă a altor construcții din beton armat, exploatate în medii agresive (bazine, poduri, tunele, diguri, baraje etc.).

Rezultatele investigațiilor au fost validate în cadrul a 8 conferinţe ştiinţifice şi ştiinţifico-practice naționale și internaţionale din România, Ucraina și Republica Moldova, au fost mediatizate prin 15 publicații științifice, protejate printr-un brevet de invenție și au stat la baza elaborării a 4 acte normative în domeniul construcțiilor, precum și au fost utilizate în activitatea didactică din cadrul UTM.

Consiliul Științific Specializat al UTM (președinte: prof. univ., dr. Nicolae FLOREA) în ședința publică din 9 octombrie 2018 i-a conferit unanim lect. univ. Eduard PROASPĂT, Facultatea Urbanism și Arhitectură, titlul ştiinţific de doctor în științe tehnice la specialitatea 211.02 „Materiale de construcții, elemente și edificii”.

Sincere felicitări, domnule doctor, și mult succes în continuare pe ogorul științifico-didactic!

(Visited 11 times, 1 visits today)