Concurs de selecție a studenților pentru mobilități ERASMUS+ la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România  în cadrul programului Erasmus+. UTCN oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I și II studii Licența și Masterat ai Facultăţii Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019. Perioada de mobilitate este de 4 luni.

Valoarea bursei pentru studenți este de 750€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 180).

Dosarele pot fi depuse, până la 09 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii CIM. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FCIM. Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203). Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România, care va anunța rezultatele finale. Concursul se adresează studenților ciclul I și II de studii Licența și Master, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

  1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
  2. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire în original.
  3. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății în original.
  4. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
  5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
  6. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
  7. Scrisoare de motivare.

         Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

 

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

  1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – licență sau master la Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

  1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

Calendar concurs selecție Informații suplimentare
26.10.2018-09.11.2018 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

Coordonator relații internaționale FCIM

Elena Gogoi

Email: elena.gogoi@faf.utm.md

Adresa str. Studenților 7, blocul de studii 3, bir. 3-204

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare 168, bir. 203

 

12.11.2018 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Decanat FCIM)
12.11.2018 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
14.11.2018 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România pentru evaluarea finală  

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: ANUNT CONCURS ERASMUS+

(Visited 32 times, 1 visits today)