Găzduind, pe 25 octombrie 2018, ediția a opta a „ICT Career Orientation 2018”, spațioasa sală Imaginarium a Centrului TEKWILL a fost arhiplină și de această dată. Aici si-au întrunit studenți și elevi din toate colțurile țării – de la Bălți, Chișinău, Comrat, Cahul.

Deschizând oficial evenimentul, Ana CHIRIȚA, directorul executiv al Asociaţiei Naţionale a companiilor TIC (ATIC), a salutat călduros audiența, menționând că „ICT Career Orientation” a devenit o frumoasă tradiție, întrunind tot mai mulți participanți. Anul acesta numărul celor înscriși a depășit toate așteptările – cu mult peste 600 de participanți față de 2017. La buna organizare și desfășurare a celui mai mare eveniment de orientare profesională în domeniul TIC pentru elevi și studenți au contribuit ATIC, USAID, UTM.

Cu aplauze furtunoase a fost întâmpinat mesajul de salut rostit de prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, care i-a chemat pe studenți să însușească temeinic toate disciplinele predate în cadrul specialităților ce țin de tehnologiile informaționale, fapt ce le-ar permite să ocupe locuri de muncă pe potriva așteptărilor. Atelierele susținute de specialiști notorii din companiile TIC vin să completeze cunoștințele, dar și să vă familiarizeze cu cerințele de ultima oră de pe piața muncii în această ramură dinamică a economiei.

Conform agendei, în cadrul a trei secțiuni, au fost convocate 24 de sesiuni de orientare în carieră și ateliere practice, moderate de profesioniști cu experiență din cadrul companiilor Endava, Allied Testing, Tacit Knowledge, Pentalog, Noction, Ellation Moldova, Moldcell, Best4u Development, Gilat Satellite Networks MDC, Inther Software Development, Orange Systems, Amdaris și Simpals Studio, care au abordat probleme actuale în domeniul TIC, metodologiile, metodele și instrumentele aplicate în cadrul companiilor de profil, cum ar fi secretele unei testări la angajare, proiectarea asistată la calculator, e-guvernare, administrarea unui sistem Modem, primii pași pentru a fonda un atelier TIC, ce este un software in Scrum, modelarea optimă a traficului de internet cu tehnologia Cutter-Edge, ce este un protocol de configurare, programarea funcțională pragmatică, comunicaţiile prin satelit – provocări şi oportunităţi, securitatea informațională – cum să fii câștigător într-o luptă digitală, primii pași Au fost oferite și unele recomandări privind resursele ce pot fi utilizate și pașii care trebuie întreprinși pentru o carieră reușită.

La eveniment au participat reprezentanții Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, a Guvernului Suediei și a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, Dinu ŢURCANU, prorector pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, lect. univ. Radu MELNIC, secretar responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, cadre didactice de la FCIM, manageri ai companiilor-membri ai ATIC etc.

(Visited 5 times, 1 visits today)