Miercuri, 17 octombrie 2018, la Centrul TEKWILL a avut loc un panel de discuții cu genericul „Free from Corruption”, care a întrunit profesori, reprezentanți ai structurilor de autoguvernare studențească din cadrul a trei cele mai mari instituții de învățământ superior din Republica Moldova – UTM, USM și USMF „Nicolae Testemițanu” și factori de decizie din cadrul ministerului de resort, care au efectuat un amplu schimb de informații și bune practici privind etica și integritatea în educație.

Acțiunea s-a înscris în cadrul Săptămânii de sensibilizare pe tema „Fără corupție” – „Free from Corruption Week”, desfășurată în perioada 15-19 octombrie 2018 în contextul prevederilor Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 și  ordinul ministrului Educaţiei, Culturii și Cercetării „Cu privire la aprobarea recomandărilor privind realizarea prelegerilor publice în contextul săptămânii anticorupție în instituțiile de învățământ superior”.

Salutând audiența, secretarul de stat în domeniul cercetării la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Elena BELEI, a dat o apreciere înaltă inițiativei de  a pune în dezbatere, într-o componență atât de reprezentativă, problema plagiatului, fraudei și corupției în învățământul superior.

Reprezentanții structurilor de autoguvernanță studențească – Marin CHIHAI, USM; Ana-Maria CÂRJA, UTM;  Gheorghe BURUIAN, USMF „N. Testemițanu”, au prezentat rezultatele chestionărilor, realizate în rândul studenților, privind fenomenul plagiatului și acțiunile de contracarare, subliniind necesitatea creșterii gradului de conștientizare a studenților, cadrelor didactice, părinților și publicului larg asupra provocărilor legate de promovarea eticii, transparenței și integrității în educație.

La rândul lor, speakerii invitați i-au familiarizat pe tinerii studioși cu perspectivele asupra Planului Național Anticorupție în domeniul educației (Rodica JOSANU, șef secție juridică, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), principiile etice în educație și cercetare (conf. univ., dr. Rodica GRAMMA, USMF, reprezentantul RM la Comitetul Bioetică al Consiliului Europei), importanța structurilor de management al calității pentru asigurarea transparenței în instituțiile de învățământ superior (dr. Liliana ROTARU, șef secția managementul calității, USM), instrumentele IT de combatere a elementelor coruptive în învățământul superior (Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Universitatea Tehnică a Moldovei), dar și standardele de integritate în învățământul superior (Natalia CHEPTEA, Centrul Național Anticorupție).

Dialogul la masa-rotundă a evidențiat necesitatea unor eforturi comune pentru identificarea conceptului de plagiat în învățământul universitar și a mecanismelor de combatere a acestui flagel, studenții fiind invitaţi să se implice activ în activităţi de prevenire a corupției: diverse flash-moburi, campanii de informare, care ulterior se vor desfăşura pe întreg teritoriul ţării.

Aducem sincere mulțumiri dr., conf. univ., șef direcție Nadejda VELIȘCO, dr., conf. univ., consultant principal Doina USACI, și consultantului superior Lilia PARHOMENCO, Direcția politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru suportul acordat în organizarea și realizarea acestui eveniment important.

(Visited 4 times, 1 visits today)