Stimați profesori, prieteni, elevi cu har pentru fizică! Avem onoarea să vă adresăm invitația de a participa împreună cu elevii dvs. la ediția a VII-a a Concursului de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”, care se va desfășura în cadrul Zilelor Marinciuc,  organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” și Universitatea Tehnică a Moldovei.

Deschiderea concursului va avea loc sâmbătă, 24 noiembrie 2018, la Universitatea Tehnică a Moldovei (Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 168, blocul 1 al UTM), președinte al Comitetului organizatoric fiind prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei; vicepreședinți – conf. univ., dr. în științe Serghei ANDRONIC, prorector pentru studii, și conf. univ., dr. în fizică Spiridon RUSU.

Istoricul concursului

La 26 noiembrie 2018 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vârsta de 80 de ani…

Acum opt ani, la 26 noiembrie 2011, la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I ediţie a concursului – o idee exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor de fizică din municipiul Chișinău, realizată de colegi şi discipoli ai profesorului Mihai Marinciuc: Asociația Obștească ICAR, Firma Xerox (director: Tudor ACRISTINEI), a editurilor cu care a colaborat domnul profesor: „Știința” (director: Gheorghe PRINI), „Integritas” (director: Gheorghe NICOLAEV), „Liceum” (director: Iurie MIRON), de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” (director-adjunct: M. POTLOG, profesor de fizică).

De-a lungul anilor Concursul „In memoriam Mihai Marinciuc” a fost găzduit de LT „Nicolae Iorga” (ediția I), Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durlești (edițiile II și III), Liceul Teoretic cu Profil Real „Mihai Marinciuc” (ediția IV) și de Universitatea Tehnică din Moldova (edițiile V, VI, VII), instituție prestigioasă, în cadrul căreia reputatul profesor a activat pe parcursul mai multor decenii.

Concursul a fost sponsorizat de firma „Xerox Moldova” (director: Tudor Acristinii), Editura „Ştiinţa” (director: Gheorghe Prini), Editura „Integritas” (director: Gheorghe Nicolaev), Asociaţia Obştească ICAR, în cadrul căreia a activat regretatul profesor Mihai Marinciuc, iar unele ediții – de LT „Nicolae Iorga”, LT „Orizont”, Durlești şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cupa transmisibilă a Concursului se află pe parcursul ultimilor ani la Liceul moldo-turc „Orizont”, filiala Durleşti, discipolii căruia au demonstrat performanţă și au acumulat cel mai mare număr de medalii.

La ediția a VIII-a sunt invitați elevi din clasele a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, dotați cu interes și aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor și culegerilor de fizică școlară. Loturile de elevi și profesori însoțitori sunt așteptați conform programului la Chisinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.168, blocul 1. Informația poate fi gasită pe site-rile: www.utm.mdwww.fizica.utm.mdwww.icar.md și pe www.facebook.com/mihaimarinciuc/.

Acţiunea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, formarea unei imagini coerente despre învățământul din Republica Moldova, atragerea atenției întregii comunități asupra problemelor copiilor apți de performanță în RM. Nu mai puțin importantă este intenția de a identifica oportunități reale de colaborare eficientă între învățământul secundar general și instituțiile de învățământ universitar în domeniul științelor reale.

Desfășurarea concursului și premierea învingătorilor va avea loc pe 24 noiembrie 2018, conform următorului program:

Înregistrarea: orele 8.30 – 9.30.

Inaugurarea activităților Concursului: ora 9.30.

Repartizarea subiectelor de concurs: începând cu ora 10.00.

Prin participarea dvs. acceptați rolul de promotor și susținător al activității de fizică competitivă, fapt ce va fi popularizat în rândul elevilor și cadrelor didactice pasionați de fizică, în întreaga comunitate.

Înscrierea la concurs se va efectua completând Formular-de-înregistrare_2018 până la data de 16 noiembrie 2018, ora 17.00. Printr-un e-mail pe rusu@mail.utm.md puteți preciza lista participanților la concurs.

Cu respect,

prof. Tamara CURTESCU-MARINCIUC, Asociația Obștească „ICAR”;

dr., conf. univ. Spiridon RUSU, UTM, președintele Concursului,

Gheorghe GÂNJU, director LTPR ,,Mihai Marinciuc”

(Visited 13 times, 1 visits today)