Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018

Data evenimentului: 22 – 28 octombrie 2018.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis (Open Access Week) este un eveniment global, stabilit de SPARC în 2008 pentru a crește gradul de conștientizare privind Accesul Deschis (OA) și pentru a solicita ca OA să fie o nouă normă în studii și cercetare.

Tema declarată pentru anul 2018 – „Designing Equitable Foundations for Open Knowledge” („Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”).

Sistemele științifice sunt în tranziție. Deoarece fenomenul „Open” devine implicit, OA Week 2018 se concentrează asupra necesității ca toate părțile interesate (guverne, finanțatori, universități, editori și cercetători) să elaboreze noi sisteme deschise care să fie integrate, echitabile și să servească cu adevărat nevoilor comunităților globale diverse.

Biblioteca tehnico-științifică a Universității Tehnice s-a aliniat acestui eveniment de la prima ediție și desfășoară în această săptămână o serie de activități în susținerea și promovarea Accesului Deschis la informația științifică.

Program

Activități în cadrul Săptămânii Accesului Deschis 22-28 octombrie 2018

Biblioteca Tehnico-științifică  UTM

„Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”

Data Activitatea Timp desfășurare Locația
22.10.2018

 

Lansarea Săptămânii Accesului Deschis, deschiderea evenimentului.

 

Informații și materiale promoționale pe standurile filialelor Bibliotecii de la facultăți; diseminarea materialelor informative; plasarea informației pe site-ul UTM și al Bibliotecii.

 

 

Expoziții de cărți și reviste științifice.

 

930

 

Pe parcursul Săptămânii Accesului Deschis

22-28.10.2018

 

 

900 – 1400

 

Bloc 6, hol FIMIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 6, hol FIMIT

 

Bloc 11, Biblioteca FTP

 

23.10.2018 Dialog cu utilizatorii (individual și în grup): beneficiile accesului deschis pentru studiu și cercetare.

 

 

 

Expoziții de cărți și reviste achiziționate recent

Pe parcursul Săptămânii Accesului Deschis

22-28.10.2018

 

900 – 1300

 

Filialele Bibliotecii la facultăți

 

 

 

Bloc 3, hol FCIM

Bloc 10, hol FCGC, FIEB

24.10.2018 Ziua Bazelor de Date Științifice. Promovarea resurselor informaționale Cambridge Journals Online; Taylor@Francis Online Journal Library; Web of Science.

 

Expoziții de cărți noi

 

 

1500

 

 

 

900 – 1300

 

Biblioteca FTA, sala de lectură,

5-501

 

 

Bloc 5, hol FTA

 

25.10.2018 Explorarea bazelor de date în domeniul proprietății intelectuale și a dreptului de autor    www.agepi.md

www.osim.ro

www.fips.ru

 

Expoziții de cărți noi

 

900 – 1200

 

 

 

 

900 – 1400

Serviciul Bibliografie. Documentare Științifică

6-514

 

Bloc 9, hol FUA

 

26.10.2018 Masa rotundă: Oportunitățile Accesului Deschis pentru cercetătorii universitari

(grup țintă – doctoranzi UTM).

 

Expoziții de cărți noi

1400

 

 

 

900 – 1300

 

 

sala de lectură FTA

5-501

 

Biblioteca FEIE

2-236

27.10.2018 Evaluarea desfășurării Săptămânii Accesului Deschis 22-28 octombrie 2018.

Expunerea rezultatelor pe site-ul Bibliotecii UTM.