Departamentul Ingineria Software şi Automatică a avut astăzi un frumos prilej de considerațiune și venerație. Într-o atmosferă caldă și afectuoasă, profesorii și studenții au venit să-și manifeste prețuirea profund respectuoasă față de mentorul lor comun – conf. univ., dr. ing. Victor BEȘLIU și să-i exprime sincere felicitări cu ocazia venerabilei aniversări pe care o rotunjește.

Prin albul crizantemelor din buchetul oferit cu drag de către șeful Departamentului ISA Dumitru CIORBĂ, colegii au dorit să-i exprime sentimentele și gândurile lor de apreciere, alături de mulțumirile pentru relația apropiată și rodnică pe care o cultivă aici de ani buni, din 1982, avansând pe plan didactico-științific și managerial până la funcția de conferențiar universitar, prodecan și șef catedră, iar pe cel profesional – de membru-expert al Consiliilor pentru computerizare în cadrul mai multor ministere, precum și al Comisiei Naţionale de Edificare a Societăţii Informaţionale .

– Este o ascensiune prin care  ați reușit să conferiți o identitate inconfundabilă Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică și care ne îndeamnă și pe noi să ne inspirăm din pasiunea, forța și spiritul novator extraordinar, pe care le angrenați cu atâta atenție și răbdare în plămădirea specialiștilor în cel mai în vogă domeniu – tehnologiile informaționale, a menționat conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ.

Acest prilej de celebrare le-a sugerat colegilor că este momentul potrivit pentru a puncta unele realizări de seamă pe care omagiatul le-a obținut de-a lungul anilor și care s-au dovedit a fi propice pentru bunul mers înainte al Universității Tehnice a Moldovei. Este vorba de inițierea, pe timpuri, și implicarea plenară în  pregătirea specialiştilor în tehnologii informaţionale, de crearea la propunerea d-sale a Catedrei Tehnologii Informaţionale, precum și pionieratul ce-i aparține în elaborarea planului de studii pentru specialitatea „Tehnologia informaţiei”, recunoscut şi acceptat astăzi ca standard pentru toate instituţiile de învăţământ superior din republică. La fel, sunt incontestabile efortul și dăruirea de care a dat dovadă în calitate de titular al unor cursuri de specialitate – „Matematica discretă”,  „Analiza  şi concepţia sistemelor de operare”,  „Programare de sistem”, „Programarea în Windows”, „Curs special de tehnologii informaţionale”, dar și de autor de manuale, indicaţii metodice, ciclul de prelegeri la disciplina „Matematica discretă” fiind recunoscut de Senatul UTM drept „Cel mai bun manual” (2002).

Este un profesor-model, care își lasă amprenta asupra dezvoltării armonioase a discipolilor și colegilor săi mai tineri și printr-o sumă de calități esențiale îi ajută să facă cinste vocației îmbrățișate.

LA MULȚI ANI, domnule profesor Victor BEȘLIU!

(Visited 18 times, 1 visits today)