La UTM și-a deschis lucrările cea de-a IV-a ediție a Conferinței Internaționale MTFI-2018 – „Modern technologies in the food industry” – „Tehnologii moderne în industria alimentară”, organizată de Facultatea Tehnologia Alimentelor, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare și Agenția Universitară a Francofoniei.

În deschiderea conferinței, decanul Facultății Tehnologia Alimentelor, conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, a salutat cordial participanții – savanți, specialiști de vază în domeniu, profesori, studenți, masteranzi, doctoranzi – reprezentanți ai universităților din Republica Moldova, Franța, România, SUA, Spania, Ucraina, Canada, Belgia, exprimându-și satisfacția că an de an, pe parcursul celor patru ediții, aceasta abordează un spectru larg de probleme actuale, reușind să devină o interfață între sectorul privat și cel academic.

Subliniind necesitatea reuniunii promotorilor acestui sector extrem de important pentru economia oricărei țări, rectorul UTM, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, a scos în evidență și multiplele provocări ce stau în fața instituțiilor universitare care pregătesc specialiști pentru industria alimentară: noile standarde și tehnologii ce urmează a fi implementate în domeniu, revizuirea rolului învățământului superior în acest context, necesitatea dezvoltării și consolidării capacităților de cercetare, a parteneriatelor între universități. Rectorul UTM a exprimat profunde mulțumiri universităților din România, care ne-au dat o mână de ajutor atunci când am trecut la învățământul în limba română, când am creat noi specialități și care ne-au oferit loturi importante de carte și echipamente – o susținere pe care o resimțim cu prisosință și astăzi. A adresat frumoase cuvinte de gratitudine și partenerilor de dezvoltare, în special AUF, care are legături foarte strânse cu facultatea-gazdă a evenimentului, precum și Oficiului Național al Viei și Vinului – pentru susținerea învățământului vitivinicol la UTM și a cadrelor didactice din cadrul FTA.

Gheorghe ARPENTIN, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, a menționat că este onorat de calitatea sa de partener al acestui eveniment foarte important pentru industria vitivinicolă: astăzi 2 din 5 întreprinderi din industria agroalimentară (40%) aparțin sectorului vitivinicol, sector care contribuie cu 12% la balanța comercială a țării. În opinia sa, una dintre cele mai mari provocări a domeniului este dezvoltarea durabilă. 85 la sută din vinurile autohtone sunt destinate exportului, iar pe piața externă concurăm deja cu cei mai puternici subiecți internaționali. Agențiile care dețin monopolul în această industrie impun rigori foarte stricte în comercializarea vinurilor – acestea se acceptă doar în cazul în care se obțin prin viticultură durabilă. Tocmai aici își pot spune cuvântul oamenii de știință, iar conferințele de acest gen ne permit să ne inspirăm din lucrările și experimentele lor, ajutându-ne să devenim mai competitivi pe piața externă.

Mereu alături de facultatea-gazdă, Roxana ȚURCANU-TOLOMEY, directoarea Reprezentanței din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei, a propus pentru ediția din acest an a conferinței o componentă francofonă, care răspunde provocărilor contemporane: „Sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable” – „Securitatea alimentară în nutriție și agricultură durabilă” – un colocviu pe marginea proiectului regional SAIN soutenu par l’AUF – „Santé, et instruction, nutrition”, care vizează persoanele interesate atât de sănătate și nutriție, cât și cele care doresc să își amelioreze sănătatea afectivă prin metode adecvate – psihologice și tehnice. Dezbaterea își propune identificarea unor soluții în sprijinul sănătății și a unui stil de viață armonios și împlinitor.

Vorbitorii au subliniat diversitatea și multilingvismul pe care această conferință își propune să le promoveze de la an la an. O diversitate care se regăsește în reprezentarea largă a țărilor, a spațiilor culturale, dar și a practicilor care se propun spre examinare. Iese în evidență și evantaiul interdisciplinar, care etalează o gamă extinsă de tematici și problematici, plasând reflecția specialiștilor în domeniu în inima dezbaterilor celor mai actuale. Indiferent de nivelul și statutul instituțional al participanților, preocupările lor sunt comune. Pe o scenă internațională care în acest moment este bulversată de diverse evenimente, ei califică dialogul nu doar ca o necesitate, ci ca un sine qua non pentru evoluția umanității în ansamblu.

Conferința include patru secțiuni de dezbateri: „Modern Processes and Equipment in the Food Industry”, „Food Technology”, „Chemistry and Microbiology of Food”, „Sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable”, cu prezentarea a 65 de comunicări științifice, precum și o sesiune de postere cu 39 de panouri ce oglindesc rezultatele de ultimă oră ale cercetărilor în domeniu.

(Visited 6 times, 1 visits today)