- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului din 25 septembrie 2018

  1. Cu privire la Admiterea 2018, totaluri şi sarcini de perspectivă. [1]
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Inginerie a Materialelor Amorfe şi Nanostructurate. [2]
  3. Cu privire la aprobarea Strategiei UTM în domeniul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării pentru perioada 2019-2023. [3]
  4. Cu privire la stabilirea taxei de studii pentru cursanţii Catedrei Militare UTM elevi ai Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă. [4]
(Visited 3 times, 1 visits today)