Hotărârile Senatului din 25 septembrie 2018

  1. Cu privire la Admiterea 2018, totaluri şi sarcini de perspectivă.
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Inginerie a Materialelor Amorfe şi Nanostructurate.
  3. Cu privire la aprobarea Strategiei UTM în domeniul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării pentru perioada 2019-2023.
  4. Cu privire la stabilirea taxei de studii pentru cursanţii Catedrei Militare UTM elevi ai Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă.
(Visited 14 times, 1 visits today)