În data de 17 octombrie 2018 la UTM au continuat activitățile derulate în cadrul săptămânii anticorupție.

Iurie IVANOV și Alexandru SAVVA, lectori universitari în cadrul Departamentului Drept, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, au ținut în aula mare de la FCIM o prelegere cu tema „Principiile etice aplicabile în mediul universitar”. Studenții Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică au fost familiarizați cu acțiunile întreprinse de UE și autoritățile publice de toate nivelurile din Republica Moldova pentru dezrădăcinarea și combaterea corupției din toate domeniile.

Studenții au aflat despre eventualele situații de corupție în învățământul universitar, dar și în viața de toate zilele, au fost sfătuiți cum ar trebui să se comporte într-o situație sau alta, ce ar trebui să întreprindă pentru ca în toate facultățile, subdiviziunile didactico-științifice și auxiliare ale Universității Tehnice a Moldovei să se spună un ferm NU corupției la UTM!

Această platformă didactică de educație civică a fost derulată în conformitate cu prevederile Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 ordinul ministrului educaţiei, culturii și cercetării „Cu privire la aprobarea recomandărilor privind realizarea prelegerilor publice în contextul săptămânii anticorupție în instituțiile de învățământ superior” și  ordinul rectorului UTM.

(Visited 12 times, 1 visits today)