Pe 17 octombrie 2018 la UTM au continuat activitățile derulate în cadrul săptămânii anticorupție.

În cadrul prelegerii publice cu tema „Principiile etice aplicabile în mediul universitar” studenții Facultății Textile şi Poligrafie, Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi și Facultății Tehnologia Alimentelor, lectorii universitari Alexandru SAVVA și Iurie IVANOV au informat auditoriul despre legislația UE și a Republicii Moldova privind eradicarea corupției, au meditat despre formele de manifestare a corupției în învățământul universitar sub formă de mită, cadouri mari și diferite servicii, au făcut referințe la situațiile în care se pot trezi studenții anului întâi, cum ar trebui să se comporte într-un caz sau altul, ce ar trebui să întreprindă, pentru ca să nu fie loc pentru corupție la facultățile și subdiviziunile didactico-științifice și auxiliare ale Universității Tehnice a Moldovei.

Acest atelier didactico-civic a fost derulat în conformitate cu prevederile Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 ordinul ministrului educaţiei, culturii și cercetării „Cu privire la aprobarea recomandărilor privind realizarea prelegerilor publice în contextul săptămânii anticorupție în instituțiile de învățământ superior” și  ordinul rectorului UTM.

(Visited 3 times, 1 visits today)