Necunoscute și neașteptate sunt ispitele ce îi pot pune la încercare pe studenții anului întâi, care până mai ieri se aflau sub tutela părinților.

Pentru a exclude orice situație neplăcută pentru studenți, în conformitate cu prevederile Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020, ordinul ministrului Educaţiei, Culturii și Cercetării „Cu privire la aprobarea recomandărilor privind realizarea prelegerilor publice în contextul săptămânii anticorupție în instituțiile de învățământ superior” și ordinul rectorului UTM, în data de 16 octombrie 2018, în fața studenților Facultății Construcţii, Geodezie și Cadastru, Facultății Urbanism şi Arhitectură și Facultății Inginerie Economică şi Business recent înmatriculați la studii în anul I la secțiile de zi au evoluat lectorii universitari Iurie IVANOV și Oleg TĂNASE, angajați ai Departamentului Drept din cadrul FCGC, cu o prelegere mai puțin obișnuită: „Principiile etice aplicabile în mediul universitar”.

Pe parcursul acestui demers pedagogic au fost tratate o serie de subiecte, inclusiv cadrul legislativ-normativ și instrumentele UE, CE și RM pentru combaterea, contracararea și prevenirea corupției, standardele de determinare și măsurare a fenomenului cu aplicarea în mediul universitar; rolul valorilor și principiilor pe care se bazează procesul educațional în formarea unor specialiști cu studii superioare de înaltă calificare ca personalități integre, responsabile moral, civic și social.

După audierea prelegerilor, vizionarea materialului ilustrativ și aflarea răspunsurilor la o sumedenie de întrebări adresate lectorilor, studenții s-au convins că în UTM nu este loc pentru corupție, iar ei vor spune un NU ferm acestui fenomen negativ, care spre rușinea cetățenilor RM, se mai întâmplă în societate.

(Visited 7 times, 1 visits today)