Principiile etice în mediul universitar

Corupția. De corupție este afectată societatea, economia, cultura. Eradicarea acesteia este în mânile fiecăruia dintre noi, iar înțelegerea problemei este primul pas major în schimbarea spre bine.
Astăzi, 16 octombrie 2018, în contextul săptămânii anticorupție în instituțiile de învățământ superior, despre fenomenul corupției și metodele de combatere a acesteia, pentru studenții a.I de la Facultatea Electronică și Telecomunicații și Facultatea Energetică și Inginerie Electronică, au vorbit Magistrul în Drept, conferențiar universitar, Victor Catan și Alexandru Sava, lector superior din Deprtamentul de Drept, UTM.

Seria de prelegeri publice ”Principiile etice aplicabile în mediul universitar” se desfășoară în conformitate cu prevederile Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020, ordinul ministrului Educaţiei, Culturii și Cercetării „Cu privire la aprobarea recomandărilor privind realizarea prelegerilor” și ordinul rectorului UTM

În contextul săptămânii anticorupție în instituțiile de învățământ superior, seria de prelegeri publice cu tematica „Principiile etice aplicabile în mediul universitar” s-a desfășurat astăzi și pentru studenții a.I de la FET și FEIE.Despre fenomenul corupției și metodele de combatere a acesteia au vorbit Magistrul în Drept, Victor Catan, conferențiar universitar și @Alexandru Sava, lector superior din Deprtamentul de Drept, UTM.

Опубликовано UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei Вторник, 16 октября 2018 г.

(Visited 41 times, 1 visits today)