la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța în cadrul programului Erasmus+ (https://www.oniris-nantes.fr/etudier-a-oniris/relations-internationales/). ONIRIS oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența ai Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019.

Valoarea bursei pentru studenți este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 23 octombrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I de studii Licența, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: agroalimentaire.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Formular de aplicare a studentului (se găsește pe pagina ofertei de burse la ONIRIS).
 3. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății (în original și traducere autorizată în limba franceză).
 4. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 5. Copia a cardului european de asigurare medicală (după caz)
 6. Curriculum vitae redactat în limba franceză (formular Europass + fotografie).
 7. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
 8. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire (în original și traducere autorizată în franceză/certificat eliberat în franceză).
 9. Scrisoare de intenție.
 10. Declarație prin care se precizează dacă candidatul a efectuat anterior o mobilitate Erasmus + (dacă este cazul, menționați perioada de mobilitate și instituția gazdă).

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – licență la Universitatea Tehnică a Moldovei

– să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba franceză

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

Calendar concurs selecție
10.10.2018-23.10.2018 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

26.10.2018 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Decanat FTA)
26.10.2018 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
30.10.2018 TRANSMITEREA dosarelor la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare
Coordonator relații internaționale FTA

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

 Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici:  ANUNT

(Visited 12 times, 1 visits today)