Astăzi, 5 octombrie 2018, se împlinește un an de la trecerea în nemurire a regretatului profesor universitar, doctor habilitat, prorector pentru cercetare și doctorat Valerian DOROGAN. Cu scurgerea timpului, tot mai plenar se conturează personalitatea marcantă a acestui fiu al neamului, care a fost și va rămâne în memorie un manager înnăscut în educație, veritabil profesor universitar, pilon al cercetării ştiinţifice şi promotor al culturii.

În calitate de prorector pentru cercetare şi doctorat, a participat activ la (re)organizarea domeniului de cercetare şi inovare în colaborare cu omologii săi de la universităţile moldave şi colegii de la AȘM, a contribuit la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului ingineresc în RM, a fost un promotor al dezvoltării în țara noastră a unei societăţi bazate pe cunoaştere, iar grație recunoașterii profesionalismului, a fost expert pe parcursul multor ani în cadrul CNAA cu contribuţii importante la acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi la pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.

Creionând această schiţă de portret, despre regretatul coleg, pot spune cu certitudine că verbul a avea conta ceva mai puţin pentru el. Averea materială de asemenea nu reprezenta pentru el un scop în sine. A fost un om foarte modest, amintind în acest context de Socrate, care, privind unele obiecte de lux expuse spre vânzare, a zis: „Câte lucruri mai sunt de care eu n-am trebuinţă”.

Ceea ce l-a frământat zi de zi cred că a fost problema existenţială în toată profunzimea şi splendoarea ei filosofică. Dacă ar fi să aleg un cuvânt care să caracterizeze cel mai bine personalitatea sa, aș aduce în prim-plan frumosul verb a fi.

A fi savant, om de ştiinţă însemna a fi dedicat întru totul cercetării ştiinţifice.

A fi în funcție de conducere însemna a fi bun organizator, consacrat cauzei, loial, nepărtinitor.

A fi om de cultură însemna a fi cu sufletul vibrând până la lacrimă în fața frumosului, a creației, în fața limbii române și a istoriei neamului.

A fi om spiritual însemna a fi înțelept, profund, fidel (cauzei, principiilor, prietenilor).

A fi OM însemna a fi deschis către toți, emanând dragoste și bun simț, implicat plenar în viața socială.

S-a manifestat ca un cercetător de o înaltă competenţă în domeniul fizicii şi ingineriei. Lansarea conştientă în lumea misterioasă a ştiinţei s-a produs odată cu susţinerea tezei de licenţă în domeniul fizicii dielectricilor şi semiconductorilor: „Diode electroluminiscente pe baza compuşilor ternari AlGaAs”. A urmat doctoratul la UTM sub conducerea prof. univ., dr. hab. Viorel TROFIM, pe durata căruia s-a implicat în activităţi de cercetare în Laboratorul fenomene de contact în semiconductori la renumitul Institut Fizico-Tehnic „A. F. Ioffe” din Sankt-Petersburg. În 1987 a susţinut teza de doctorat „Celule solare subţiri pe baza heterostructurilor AlGaAs”, obţinând titlul de doctor în ştiinţe tehnice. Au urmat cercetări aprofundate în domeniu cu susţinerea în 1999 a tezei de doctor habilitat în ştiinţe tehnice „Dispozitive cu semiconductori pentru recepţia radiaţiei optice şi tehnologii de confecţionare pe baza epitaxiei din faza lichidă”.

Pe parcursul anilor, activând în Laboratorul de micro-optoelectronică al UTM, a fost coordonator de proiecte şi granturi de cercetare naţionale şi internaţionale, conducător a trei teze de doctorat susţinute, membru al seminarelor ştiinţifice de profil la specialitatea Fizica şi ingineria semiconductorilor din cadrul Institutului de Fizică Aplicată şi a Universităţii de Stat din Moldova, secretar ştiinţific al Colegiului de redacţie al revistei „Meridian Ingineresc”, membru al Colegiului de redacţie al revistelor Intellectus şi Fizica şi tehnologii moderne. În diverse perioade de timp a activat în Biroul Secţiei Ştiinţe inginereşti şi tehnologice al AŞM și Comisia de etică, ca preşedinte al Comisiei unificate de experţi în domeniul ştiinţelor tehnice şi economice.

Specialist în domeniul fizicii, aborda probleme ştiinţifice de natură diversă. De exemplu, era sigur că în lumea spirituală trebuie să existe un echivalent al celebrei relaţii de proporţionalitate între masa totală a unui sistem fizic şi energia sa totală. Pur şi simplu, zicea, omenirea nu a descoperit încă formula de proporţionalitate între conştiinţă şi energia spirituală. Cine ştie, poate, caua răspunsul, gravitând în lumi paralele…

Activitatea sa de cercetare ştiinţifică a fost promovată pe fundalul unui mediu cultural universitar pe măsură. A fost inițiatorul și organizatorul unor evenimente legate de memoria personalităţilor ştiinţifice şi culturale din RM şi din întreg spaţiul de ştiinţă şi cultură românesc. Cu susţinerea constantă a conducerii UTM, a sprijinit, organizat şi promovat diverse manifestări ştiinţifico-culturale și de expresie culturală în sensul universal al acestui cuvânt.

Un loc aparte în şirul de manifestări ştiinţifico-culturale de excepţie îl ocupă Simpozionul Internaţional „CUCUTENI-5000 Redivivus: știinţe exacte şi mai puţin exacte”. Ideea s-a născut în 2006, la o întâlnire a trei inimoşi profesori universitari – Lorin CANTEMIR (Iaşi), Valerian DOROGAN şi Valeriu DULGHERU (Chişinău). Rectorul de atunci, acad. Ion BOSTAN, a susținut ideea, materializată în acelaşi an la UTM. Au urmat alte 10 ediţii organizate cu concursul nemijlocit al prorectorului DOROGAN şi desfăşurate la cel mai înalt nivel, pe rând, pe ambele maluri ale Prutului. Aici trebuie de remarcat în mod deosebit ediţia Simpozionului organizat în data de 15 septembrie 2012 la UTM şi la cetatea Soroca. A fost cu certitudine una dintre cele mai mari realizări ale sale, transformată într-un spectacol istorico-cultural de excepţie, materializată la 15 septembrie în cetatea Sorocii prin regia maestrului Victor IGNAT, interpretului și actorului Mircea ZGHEREA şi a inimoşilor colegi de la Soroca.

A fost și un susţinător fervent al Bibliotecii tehnico-științifice a UTM, conştient fiind că o universitate puternică nu poate exista fără o bBibliotecă pe măsură. Vom aminti aici participarea sa activă la expoziții, lansări de carte, nocturnele bibliotecii din parcul-muzeu al tehnicii în aer liber din campusul Râşcani.

Pentru mine personal, a fost şi va rămâne un adevărat domn, care întruchipa demnitatea, onoarea, modestia, nobleţea. A fost o personalitate complexă, care a reuşit să realizeze lucruri frumoase, unele fiind la o înălţime greu de atins. Dar a şi suferit mult, sufleteşte. A rezistat atât cât a putut, pentru că „persoana care are un de ce, pentru care să trăiască, poate să suporte orice”. Această afirmaţie a lui F. Nietzsche se potriveşte exact personalităţii sale. Acel de ce pentru care a trăit şi a suferit până în ultima clipă a fost Universitatea Tehnică a Moldovei, învățământul, cercetarea, istoria şi cultura neamului românesc.

Acesta a fost OMUL, așa a trăit CETĂȚEANUL și așa va rămâne PERSONALITATEA Valerian DOROGAN în analele istoriei civilizației, culturii și învățământului ingineresc din RM, dar și în memoria prietenilor, colegilor și semenilor săi, care l-au ştiut şi apreciat în timpul vieţii!

Sergiu ZAPOROJAN,

dr., conf. univ., șef Direcție Investigaţii Ştiinţifice, UTM

 

valerian dorogan_n_result

(Visited 20 times, 1 visits today)