FIMIT: pregătim ingineri și pentru industria de automobile

Compania bucureșteană „AKKA Romserv SRL” în parteneriat cu Antena AUF – Chișinău a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) și UTM au inițiat, pe 2 octombrie, un curs de specializare privind bazele proiectării și fabricării automobilelor „Métier Ingénieur Automobile” destinat studenților și cadrelor didactice de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (FIMIT).

În primele trei zile, managerul de program Ștefan MOLDOVEANU va ține în cadrul primului modul al cursului prelegerile „Totul despre Compania franceză „AKKA tehnologies”, „Fabricarea caroseriei automobilului și a componentelor acestuia” și „Fabricarea articolelor de masă plastică din interiorul automobilului” – o inițiere în domeniu foarte importantă, ținând cont de faptul că  în viitor se prevede deschiderea unei filiale a Companiei bucureștene la Chișinău și absolvenții acestui demers didactic ar putea fi angajați în calitate de ingineri.

În continuare, moderatorii din România și Franța vor preda modulele didactice „Connaissance générale de la voiture” (6 ore), „Composants automobiles” (6), „Métier du développement de pièces de carrosserie automobiles” (31) și „Métier du développement de pièces plastiques automobiles” (31).

La inaugurarea evenimentului au participat dr., conf. univ. Alexei TOCA, coordonatorul proiectului; membrul Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al UTM Veaceslav ŞUTCHEVICI; managerul Agenției germane GIZ Victoria SUVAC și liderul de proiect AUF Olesea SIMION; lectorul univ. Daniela ISTRATI; coordonatorul Filierei Francofone „Tehnologia Informației”, alte persoane oficiale.

(Visited 179 times, 1 visits today)