În cadrul Școlii doctorale „Inginerie civilă” a UTM, sub îndrumarea conducătorului științific, conf. univ., dr. Vladimir POLCANOV, doctorandul Oleg CEBAN a studiat tema „Rolul proceselor reologice la calculul construcțiilor de sprijin, edificate pe versanții alunecători din Republica Moldova” și și-a propus să elaboreze metodologia privind evaluarea stabilității de lungă durată a versanților cu risc de alunecare și determinarea presiunii de alunecare asupra construcțiilor de sprijin, cu evidența proceselor reologice ce se dezvoltă în masivul de pământ format din argilele neogene din Moldova.

Citește mai mult

Este o oportunitate deosebită să descoperi viaţa de student cu ceva timp înainte de admitere. De exemplu, din ultimul an de liceu. Tocmai de aceea profesorii care își doresc să-și susțină discipolii în alegerea carierei caută împreună cu ei cele mai potrivite soluții. Alegerea liceenilor de la Ciobalaccia, Cantemir a căzut pe UTM, iar noi am fost bucuroși și mândri să-i avem în vizită și să le dăm toate detaliile despre fascinanta lume a ingineriei și grila de specialități prin care aceasta poate fi cucerită.

Citește mai mult

În cadrul proiectelor Erasmus+ „Consolidarea capacităţilor în învăţamântul superior” UE oferă sprijin suplimentar pentru mobilităţii internaţionale a studenţilor şi a personalului în scopuri de studiu, formare şi predare.

Citește mai mult

Compania GRAPHISOFT a aprobat licenţele educaţionale de tip Academic version license (non-comerciale) pentru studenţii arhitecţi ai Facultăţii Urbanism şi Arhitectură din cadrul UTM. Astfel, FUA va beneficia de un număr nelimitat de licențe pentru softul de proiectare în arhitectură ArchiCAD,  pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire a termenului de utilizare a acestora.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența a Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019.

Citește mai mult

În perioada 22-28 octombrie la UTM s-a desfășurat Săptămâna Accesului Deschis la Informație cu genericul „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. Este vorba despre un eveniment global, ajuns la a 11-ea ediție, stabilit inițial în anul 2008 de către Coaliţia publicaţiilor ştiinţifice şi resurselor academice (SPARC).

Citește mai mult

Astăzi, 29 octombrie 2018, la Centrul TEKWILL și-a început lucrările cel mai important eveniment din țara noastră dedicat securității cibernetice „Moldova Cyber Week-2018”, derulat în cadrul lunarului european dedicat securității cibernetice.

Citește mai mult

Pe 26 octombrie 2018 în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, de la catedra căreia acum 160 de ani Alexandru Ioan Cuza a anunțat Unirea Moldovei și Munteniei, a avut loc un frumos eveniment: serbarea a 70 de ani ai Facultății de Mecanică a Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași.

Citește mai mult

În anul Centenarului, cea mai mare universitate din inima geografică a României – Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, a marcat şapte decenii de activitate. Vineri, 26 octombrie, septuagenara instituție și-a sărbătorit aniversarea într-un cadru festiv, alături de peste 400 de reprezentanţi ai mediului academic din România și din peste 30 de țări ale lumii, între care și rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, însoțit de către prorectorul informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, Dinu ȚURCANU, și șeful Departamentului Design Industrial și de Produs, Valeriu PODBORSCHI.

Citește mai mult

În perioada 22-25 octombrie 2018, la UTM – instituție coordonatoare națională, s-a desfășurat adunarea anuală a сonsorțiului antrenat în implementarea Proiectului „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor”(PBLMD) din cadrul programului „ERASMUS+ Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”.

Citește mai mult