European Researchers’ Night a fost consemnată a cincea oară la UTM conform tradiției deja încetățenite, în Parcul muzeu în aer liber UTM, Campusul Râșcani. De pe la chindie și până spre miezul nopții, la lumina argintie a unei Luni pline, în prezența prof.univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, dr. hab. Mircea BERNIC, dr. Sergiu ANDRONIC și Dinu ȚURCANU, prorectori UTM, organizatorii evenimentului și-au propus să arate publicului larg, și în special tinerilor, ce înseamnă să fii cercetător, cât de interesantă este munca de cercetare, ce beneficii și ce dezavantaje aduc nopțile nedormite la pupitrele laboratoarelor sau în observatorul astronomic, în căutarea adevărului științific despre materie și fenomene fizice la nivel macro, micro, nano.

După cum a menționat moderatorul evenimentului, Radu MELNIC, secretar responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, cu participarea tuturor facultăților, au fost amenajate platforme științifico-didactice și cultural-distractive, în care participanții au fost invitați să descopere universul multidimensional, fascinant și miraculos al ştiinţei, să pătrundă în tainele ingineriei și măiestria roboticii, să cunoască legile fizicii, să scruteze la telescop infinitul Cosmosului, să sesizeze incredibila putere a chimiei şi să discute pe viu cu oamenii din spatele experimentelor.

În cadrul celor 22 de ateliere de lucru amenajate ad-hoc a evoluat Robotul Eva și echipa de roboței, cercetătorii și profesorii au demonstrat nanotehnologii, nano procesoare și nano-senzori, mașina de gravat, un quadcopter și imprimante 3D, brațe robotizate și regulatoare automate pentru optimizarea consumului de energie, avantajele unei case inteligente și altor sisteme digitale, produse alimnetare inovative.

Doritorii au privit la lună și la stele prin Observatorul astronomic universitar, și-au aplicat cunoștințele și aptitudinile în cadrul atelierelor de sculptură, pictură, arhitectură, design interior și alte provocări.

Iar pentru toată lumea bună prezentă în parc discipolii Facultății Textile și Poligrafie a demonstrat trei set inedite de modele inovative de vestimentație și accesorii pentru ele.

Toți cei prezenți la solemnitate au avut parte de activități de pomină, ce le vor rămâne în memorie pentru mult timp, cei mai ingenioși și curioși au fost premiați cu multe-multe surprize, iar unora, în viitor, poate le va marca și destinul, îmbrățișând domenii de cercetare.

Primul eveniment Noaptea Cercetătorilor Europeni a fost organizat în 2005 și pe parcursul a 12 ani a atras peste 1,5 milioane de vizitatori.  În Moldova, evenimentul a fost susținut de comunitatea științifică pentru prima dată în 2013, inițiatorul primei ediții la UTM și cel care a menținut de-a lungul anilor spiritul solidarității cu cercetătorii din UE  fiind conf. univ., dr. Vitalie CHISTOL.

(Visited 25 times, 1 visits today)