In atenţia instituţiilor organizatoare de doctorat, conducătorii şcolilor doctorale, conducătorilor de doctorat!

ANACEC  informează despre problemele tehnice legate de pagina web www.cnaa.md şi 
recomandă plasarea pe pagina web a instituţiilor varianta electronică a tezelor şi autoreferatelor care ormează a fi susţinute!