ANACEC  informează despre problemele tehnice legate de pagina web www.cnaa.md şi 
recomandă plasarea pe pagina web a instituţiilor varianta electronică a tezelor şi autoreferatelor care ormează a fi susţinute!
(Visited 2 times, 1 visits today)