Pe 25 septembrie 2018 și-a început lucrările Conferința științifică internațională „Știința materialelor și fizica stării condensate” (MSCMP-2018), ediţia a IX-a, având ca organizatori  Institutul de Fizică Aplicată și Universitatea de Stat din Moldova.

Cei peste 120 de savanți și specialiști în domeniu din Azerbaidjan, Belgia, Belarus, Cehia, Germania, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, India, Israel, Japonia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Spania, Ucraina, Ungaria și circa 200 de persoane din Republica Moldova, pe parcursul a cinci zile vor examina rolul și contribuția științelor fizico-tehnice în dezvoltarea Republicii Moldova, menținerea și promovarea imaginii țării pe plan internațional, oportunitățile pentru atragerea investițiilor străine în dezvoltarea științei.

Din partea Departamentului Fizică și a Departamentului Matematică la 9th International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics participă în calitate de moderatori: prof. univ., dr. hab. Vasile TRONCIU – secția teoria condensării materiei, și acad. Dumitru TSIULYANU – sesiunea de postere.

Cu importante comunicări științifice au evoluat deja acad. Ion TIGHINEANU, acad. Dumitru TSIULYANU, dr. hab. Leonid DOHOTARU, dr. hab. Vasile TRONCIU, dr. hab. Anatolie CASIAN, dr. Ionel SANDULEAC și dr. Eduard MONAICO.

(Visited 16 times, 1 visits today)