Universitatea Tehnică a Moldovei a desemnat studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică,  în baza rezultatelor din sesiunea de vară a anului universitar 2017-2018.

Printr-un ordin al rectorului UTM, emis pe 21 septembrie 2018, a fost aprobată Lista Rectorului, care reprezintă top-ul studenților în număr estimativ de cca 1% din numărul total al studenților UTM, precum şi Listele Decanilor, care reprezintă top-ul studenților facultății în număr estimativ de cca 3% din contingentul de studenți al fiecărei facultăți.

Astfel, Lista Rectorului include 38 de studenţi, reuşita academică a acestora variind între 10 și 9,66. Iar Listele Decanilor celor nouă facultăţi includ de la 3 până la 28 de studenţi, care au obţinut în urma sesiunii de vară 2017-2018 medii între 9,96 și 9,38.

Pentru a stimula interesul studenţilor faţă de studii şi a evidenţia efortul lor de manifestare prin realizări academice de excepţie, planșeele cu listele respective sunt plasate în spații vizibile în holurile corpurilor de studii ale tuturor celor nouă facultăţi ale UTM.

(Visited 34 times, 1 visits today)