Acum câteva clipe, la Centrul TEKWILL,  au demarat lucrările Conferinţei ştiinţifice anuale consacrate problemelor modelării matematice a diferitelor procese și fenomene tehnice, inclusiv în telecomunicații și tehnologii informaționale, tehnologia și industria alimentelor și în diverse ramuri ale industriei ușoare – „CAIM-2018”.

Conferința a fost deschisă de către prof. Costică MOROȘANU, președintele Comitetului științific al forului, după care au rostit alocuțiuni de salut prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector UTM; acad. Mitrofan CIOBANU, președintele Societății Matematicienilor din RM; prof. Mircea LUPU, Brașov; dr. hab. Svetlana COJOCARU, directorul Institutului de Matematică și Informatică.

Conferința este organizată de către Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială „ROMAI” în parteneriat cu Societatea Matematicienilor din Republica Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei și va dura până pe 22 septembrie 2018.

În cadrul ediției actuale The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics „CAIM-2018” vor fi convocate două ședințe plenare cu audierea a 5 rapoarte și organizate 5 secții cu audierea a 102 comunicări, la care se vor întruni circa 200 de participanți, inclusiv 60 din afara hotarelor României și Republicii Moldova.

(Visited 7 times, 1 visits today)