La Facultatea Tehnologia Alimentelor  (FTA) continuă prelegerile ținute de profesori invitați.

La invitația dr. hab., prof. univ. Nicolae TARAN, șef Departament Enologie al FTA, profesorul Emilio CELOTTI, Universitatea din Udine, ITALIA, un savant notoriu, expert de talie mondială și nume de referință în domeniu, a ținut pentru studenți, masteranzi, cercetători, colaboratori și specialiști ai vinăriilor din Republica Moldova o lecție publică cu un subiect de actualitate majoră pentru obținerea vinurilor de calitate superioară, substanțele fenolice ale strugurilor constituind un indice  extrem de valoros în acest sens, cu genericul „Maturitatea  fenolică  a  strugurilor  roșii  și  calitatea  vinurilor”.

Lecția a trezit un viu interes în rândurile audienților, precum și numeroase întrebări, urmate de răspunsuri exhaustive.

(Visited 5 times, 1 visits today)