PROASPĂT Eduard – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: PROASPĂT Eduard

Conducător ştiinţific:   prof. univ., dr. hab. RUSU Ion

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.211.02-02

Tema tezei: HIDROIZOLAREA ŞI PROTECŢIA ANTICOROSIVĂ A BETONULUI REZERVOARELOR PENTRU DEPOZITAREA APELOR POTABILE ŞI INDUSTRIALE

Specialitatea:  211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii

Data: 19 octombrie 2018, Ora: 1200

Local: bd. Dacia nr. 41, blocul 10 (UTM), aud. 113

Principalele publicaţii ştiinţifice. La tema tezei au fost publicate 15 lucrări ştiinţifice: două articole într-o revistă recenzată de circulaţie naţională; treisprezece articole în culegeri de lucrări ale conferinţelor și simpozioanelor internaţionale și naționale, dintre care trei fără coautori; un brevet de invenție.

Autoreferat

Teza

(Visited 140 times, 1 visits today)