- UTM - https://utm.md -

CEBAN Oleg – susținerea tezei de doctor

doctorat4

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: CEBAN Oleg

Conducător ştiinţific  dr. în șt.tehn., conf. univ.,  POLCANOV Vladimir

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.135.02–02

Tema tezei: ROLUL PROCESELOR REOLOGICE LA CALCULUL CONSTRUCȚIILOR DE SPRIJIN, EDIFICATE PE VERSANȚII ALUNECĂTORI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Specialitatea: 211.02 – Materiale de construcţii, elemente şi edificii

Data: 19 octombrie 2018, Ora: 15:00

Local: bd. Bulevardul Dacia nr.41, bl. 10 (UTM), aud. 113

Principalele publicaţii ştiinţifice. La tema tezei au fost publicate 10 lucrări, printre care: 4 – în reviste recomandate de CNAA; 3 – în culegeri internaționale; 1 – indicație metodică, 3 – fără coautor.

Autoreferat

Teza

(Visited 56 times, 1 visits today)