Bursieri de merit ai UTM în 2018-2019

În ședința din 12 septembrie 2018, în baza criteriilor de performanță ale pretendenților din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, care au inclus media notelor; activităţi educaţionale curriculare, opționale și extracurriculare, culturale și sportive; cercetare ştiinţifică și publicaţii; participare la conferinţe, concursuri sau competiții sportive; la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Guvernul RM a conferit bursele de merit pentru anul de studii 2018-2019.

De Bursa Preşedintelui Republicii Moldova, în valoare de 1320 lei, s-au învrednicit 10 câștigători, inclusiv un student al UTM – Eugeniu BALABAN, FCIM, a. IV, specialitatea „Automatică și informatică”.

Alți 12 studenți de la ciclul I licență au câștigat Bursa Republicii, în mărime de 1455 lei. Printre ei – și 2 studenți ai UTM:

Ion SAMOIL, FCIM, a. III, specialitatea „Calculatoare”;

Maxim SÎTNIC,  FUA, a. VI, specialitatea „Arhitectură”.

Bursa Guvernului, de 1210 lei, a fost conferită la 30 studenți de la ciclul I licență și ciclul II master, 5 dintre ei reprezentând UTM:

Victoria LUNGU, FUA, a. V, specialitatea „Arhitectură”;

Mihai JANU, FTP, a. III, specialitatea „Design vestimentar industrial”;

Gabriel ZAHARIA, FCIM, a. III, specialitatea „Tehnologii informaționale/filiera anglofonă”;

Hristina CAPTARI, studentă FET, a. III, specialitatea „Electronică”;

Loredana MELNIC, studentă FUA, a. VI, specialitatea „Arhitectură”.

Îi felicităm cordial pe fericiții câștigători ai Burselor de Merit și le dorim noi realizări în formarea profesională și civică!