În ședința din 12 septembrie 2018, în baza criteriilor de performanță ale pretendenților din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, care au inclus media notelor; activităţi educaţionale curriculare, opționale și extracurriculare, culturale și sportive; cercetare ştiinţifică și publicaţii; participare la conferinţe, concursuri sau competiții sportive; la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Guvernul RM a conferit bursele de merit pentru anul de studii 2018-2019.

De Bursa Preşedintelui Republicii Moldova, în valoare de 1320 lei, s-au învrednicit 10 câștigători, inclusiv un student al UTM – Eugeniu BALABAN, FCIM, a. IV, specialitatea „Automatică și informatică”.

Alți 12 studenți de la ciclul I licență au câștigat Bursa Republicii, în mărime de 1455 lei. Printre ei – și 2 studenți ai UTM:

Ion SAMOIL, FCIM, a. III, specialitatea „Calculatoare”;

Maxim SÎTNIC,  FUA, a. VI, specialitatea „Arhitectură”.

Bursa Guvernului, de 1210 lei, a fost conferită la 30 studenți de la ciclul I licență și ciclul II master, 5 dintre ei reprezentând UTM:

Victoria LUNGU, FUA, a. V, specialitatea „Arhitectură”;

Mihai JANU, FTP, a. III, specialitatea „Design vestimentar industrial”;

Gabriel ZAHARIA, FCIM, a. III, specialitatea „Tehnologii informaționale/filiera anglofonă”;

Hristina CAPTARI, studentă FET, a. III, specialitatea „Electronică”;

Loredana MELNIC, studentă FUA, a. VI, specialitatea „Arhitectură”.

Îi felicităm cordial pe fericiții câștigători ai Burselor de Merit și le dorim noi realizări în formarea profesională și civică!

(Visited 19 times, 1 visits today)