În ședința de lucru din 11 septembrie 2018 a Responsabililor de Internaționalizare de la toate facultățile UTM (președinte: prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian, Prorector pentru Probleme Financiare și Relații Internaționale, vice-președinte : Tatiana Lucinschi, Șef Serviciul Relații Internaționale, secretarul : conf. univ., dr. Cristina Popovici, Specialist-Coordonator Programme Internaționale) au fost raportate și discutate cele mai importante activități de internaționalizare ale UTM.

În contextul integrării în spațiul european al învățământului superior și cercetării științifice, Universitatea Tehnică a Moldovei promovează relațiile de colaborare internațională în scopul internaționalizării activităților didactice și de cercetare ca prioritate a învățământului superior ingineresc autohton, ținând cont de faptul că profilul inginerului de mîne este determinat de competitivitatea în plan internaţional, de procesul de globalizare şi de necesităţile societăţii.

Intensificarea procesului de internaţionalizare a UTM este un obiectiv important, care are ca scop creşterea calității învățământului superior tehnic și cercetării științifice naționale în domeniul științelor inginerești, cât și vizibilităţii externe a Universităţii Tehnice a Moldovei. Iar realizarea acestui obiectiv presupune în mod imperativ corelarea activităţii la nivelul tuturor departamentelor/facultăților implicate.

Ca urmare în cadrul ședinței au fost raportate și discutate mai multe aspecte și activități, ce cuprind procesul de internaționalizare a Universității Tehnice a Moldovei, și anume:  strategia de interanționalizare instituțională a UTM 2018-2023, Planul operațional 2018, Campania națională de informare ”Și eu sunt Erasmus+”, Oferte de mobilități PBLMD, Pregătirea propunerelor de proiecte Erasmus+ KA2, CEEPUS pentru anul 2019, Diplomă dublă, Situația actuală cu studenți străini, Diseminarea activităților de internaționalizare a profesorilor în cadrul departamentelor/facultăților UTM, Crearea grupei de lucru pentru elaborarea ghidului UTM.