În ședința publică din 6 septembrie 2018 Consiliul Științific Specializat al UTM (președinte: prof. univ. UTM, dr. hab. Svetlana GOROBIEVSCHI) i-a conferit lect. sup. Liubovi DOROFEEVA titlul ştiinţific de doctor în științe la specialitatea 521.01 „Teorie economică. Politici economice”.

Sub îndrumarea conducătorului științific prof. univ., dr. hab. Andrei COJUHARI, doctoranda Școlii doctorale „Economie, Finanţe şi Management”, Liubovi DOROFEEVA, a studiat tema „Piața muncii în mediul rural și mecanismele ei de reglare”. Rezultatele științifice teoretice și aplicative obținute: a sistematizat abordările teoretico-conceptuale și metodologice privind mecanismele de funcționare și reglare a pieței muncii; a determinat caracteristicile specifice ale pieței muncii din mediul rural al RM și factorii ce influențează coraportul dintre cerere și ofertă pe piața muncii; a elaborat modelul regresiei matematice a gradului de migrație a populației rurale din țară în funcție de cei mai importanți factori economici; a  evidențiat și argumentat căile prioritare și politicile strategice de reglare a pieței muncii în mediul rural din Moldova. Doctoranda a formulat și recomandările de rigoare în adresa conducerii de vârf a RM și autorităților publice de toate nivelurile.

Fiind validate în cadrul a 13 conferințe și mediatizate prin 18 publicații științifice, rezultatele ştiinţifice obținute au fost implementate în primăriile comunei Ciorescu, satelor Batâr și Ursoaia.

(Visited 4 times, 1 visits today)