În zilele de 29 și 30 august 2018 UTM și-a deschis larg ușile pentru cei aproximativ două mii de studenții proaspăt înmatriculați în anul întâi.

Suita activităților prilejuite de începerea anului universitar 2018-2019 a demarat ieri, de dimineață, la Centrul de Excelență în domeniul TIC, Tekwill, unde și-au dat întâlnire studenții facultăților din campusul academic Râșcani: Calculatoare, Informatică şi Microelectronică; Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; Tehnologia Alimentelor; Textile şi Poligrafie. După care, spre amiază, atmosfera festivă a debutului noului an academic s-a transferat în aula „Universitatea Tehnică a Moldovei” din blocul central, pentru studenţii facultăţilor Electronică şi Telecomunicaţii; Energetică şi Inginerie Electrică.

Alături de decani, profesori, reprezentanții rectoratului, Comisiei de Admitere, dar și ai diverselor foruri studențești din cadrul UTM, studenții proaspăt admiși în anul întâi au fost salutați de către rectorul Viorel BOSTAN, prof. univ., dr. hab., care le-a oferit prima prelegere universitară pe tema „Inginerii creează viitorul”.

Urându-le bun venit în comunitatea academică a UTM, rectorul i-a îndemnat să fie mândri de alegerea pe care au făcut-o, dar și conștienți de faptul că pentru ei începe o nouă etapă, poate cea mai importantă în viața lor, deoarece în anii care vor urma ei își vor pune bazele unei cariere de succes: „Ați ales o cale interesantă, ați ales drumul ingineriei. Sunt ferm convins că viitorul acestei țări depinde, poate în cea mai mare măsură, de ingineri – ingineri calificați, pentru că inginerii sunt cei care creează tot ceea ce ne înconjoară. Tocmai de aceea sloganul UTM este „Inginerii creează viitorul!”. Și viitorul acestei țări este legat de inginerie. E o cale lungă, pe alocuri complicată, dar acest drum vă va aduce neapărat satisfacția unei munci bine îndeplinite și vă va asigura o carieră de succes.”

A doua zi, au fost așteptați în aule noii studenți ai facultăților din campusul Botanica: Urbanism şi Arhitectură; Construcţii, Geodezie şi Cadastru; Inginerie Economică şi Business. Și pentru ei rectorul Viorel BOSTAN a avut cuvinte calde de bun venit, susținere pentru alegerea corectă a profesiilor inginerești și îndemnul să achiziționeze cât mai multe cunoștințe teoretice și abilități practice, să însușească bine cât mai multe limbi străine și managementul antreprenoriatului, să cunoască tehnologiile digitale și lucrul în echipă, să fie responsabili în tot ce vor face pe durata studiilor la UTM.

La evenimentele de orientare a studenților anului întâi, în cadrul fiecărei facultăți, au participat Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare; Radu MELNIC, secretar responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, decanii celor 9 facultăți ale UTM – Ion BALMUȘ (FCIM), Vasile CARTOFEANU (FIMIT), Vladislav REȘITCA (FTA), Valentina BULGARU (FTP), Pavel NISTIRIUC (FET), Victor GROPA (FEIE), Sergiu BEJAN (FUA), Livia NISTOR-LOPATENCO (FCGC), Rafael CILOCI (FIEB), studenții Ana-Maria CÎRJA, președinta Senatului Studențesc, Alexei ȘERȘUN, președintele organizației BEST-Chișinău, Alexandra ȘERȘUN, membru BEST-Chișinău, Ina BOTNARU, studentă FCIM, dar și prodecani, șefi de departamente, șefi de programe de studii și cadre didactice, care i-au informat pe studenți despre campusul universitar, orarul prelegerilor, organizarea procesului instructiv-educativ și de cercetare, utilizarea internetului și a mijloacelor tehnice digitale corporative, condițiile de cazare și regulile de trai în cămine, mobilitatea Erasmus+, asociațiile studențești, secțiile sportive, cercurile cultural-artistice și pe obiecte, catedra militară și alte oportunități de care beneficiază studenţii Universității Tehnice a Moldovei.

Comisia de Admitere a UTM a înmânat tuturor studenților în calitate de suvenir câte o agendă corporativă.

(Visited 26 times, 1 visits today)