UTM își extinde practica de colaborare cu universitățile din România, semnând pe 22 august 2018 un Acord de cooperare cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, pe baza căruia studenții UTM, ciclul II – studii superioare de master, vor obține diplome duble.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, împreună cu prof. univ., dr. ing. Dan CAŞCAVAL, rector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, au semnat un Acord de cooperare, care prevede pentru studenții moldoveni realizarea programelor comune de studii superioare de master, ciclul II. La moment acordul este definitivat pentru studenții programului de master „Design și dezvoltare de produs”, Facultatea Textile și Poligrafie, urmând extinderea ariei de funcționare a acestuia și asupra altor programe de master.

Actul semnat prevede organizarea studiilor în primul an la UTM, iar al doilea an – la universitatea parteneră din România, unde masteranzii vor fi asigurați cu cămin, vor beneficia de bursă și vor avea acces la studii și cercetare în spațiile aflate în dotarea universității-gazdă. După ce vor susține diferențele la studii, la disciplinele ce nu au fost predate la UTM, precum și teza de master, elaborată în cotutelă sub supravegherea unui cadru didactic de la UTM și a unuia de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, masteranzii vor obține două diplome de master: una – eliberată de UTM și cealaltă – de universitatea din România. Astfel, grație diplomelor de absolvire acordate de instituțiile românești, recunoscute în spațiul arondat Procesului Bologna absolvenții noștri vor avea posibilitate să se angajeze pe specialitate în câmpul muncii atât în Republica Moldova, România, cât și în tot spațiul european.

Pentru o bună funcționare a acordului, UTM a adaptat planurile de învățământ, asigurând o compatibilitate a programelor de studii cu cele din România în proporție de circa 70%, ceea ce creează o bună oportunitate pentru studenții noștri de a se încadra în acest proiect de studii.

Acordul semnat constituie o filă nouă în colaborarea UTM cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, care-și are începutul de mai bine de 20 ani. În perioada ce s-a scurs, partea română a acordat suport substanțial corpului profesoral-didactic, pregătind o bună parte din persoanele deținătoare de titluri științifice de doctor din facultatea de Textile și Poligrafie, a transmis colegilor din Chișinău mai multe loturi de literatură didactică și științifică, profesorii și studenții au participat reciproc la diferite seminare, conferințe, simpozioane, expoziții și alte evenimente naționale și internaționale.

(Visited 54 times, 1 visits today)