- UTM - https://utm.md -

DOROFEEVA Liubovi – susținerea tezei de doctor

doctorat4

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Tema tezei: PIAȚA MUNCII ÎN MEDIUL RURAL ȘI MECANISMELE EI DE REGLARE

 Specialitatea:  521.01  Teorie economică; Politici economice

Pretendent: DOROFEEVA Liubovi,   Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific:  dr. hab., prof.univ. COJUHARI Andrei,  UTM

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.01 – 03, Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. GOROBIEVSCI Svetlana hab., profesor universitar, UTM,președinte al CŞS
  2. CRUCERESCU Cornelia, conf. universitar, UTM, secretarul științific al CŞS
  3. BUGAIAN Larisa hab., profesor universitar, UTM,membru al CŞS
  4. BAJURA Tudor hab., profesor cerecetător, UASM,membru al CŞS
  5. ȚURCANU Viorel hab., profesor universitar, ASEM,membru al CŞS
  6. RUSU Gheorghe, hab., profesor universitar, USM,membru al CŞS

 Referenţii oficiali:

MOCANU Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, UASM

CAPSÎZU  Valeriu, doctor în științe economice, conferenţiar universitar, USM

Data: 06 septembrie 2018,   Ora: 15.00,  Local:  Universitatea Tehnică a Moldovei, Blocul nr. 1,  str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, etajul 2, sala: 205

Rezumatul tezei [1]

(Visited 22 times, 1 visits today)