Oleg LUPAN – Laureat al Premiului Naţional

Cabinetul de Miniștri a aprobat, în cadrul şedinţei din 20 august, lista câştigătorilor Premiului Naţional, ediţia 2018. Cele zece personalități cu realizări remarcabile în domeniile sale de activitate vor fi premiate cu câte 100 de mii de lei.

Pentru contribuție la dezvoltarea nanotehnologiilor și promovarea științei naționale peste hotare a fost apreciat savantul Oleg Lupan, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei. Rezultatele activității sale sunt publicate pe copertele revistelor internaționale, iar omul de știință este în mod constant invitat în calitate de profesor la universitățile de peste hotare. Cu toate acestea, savantul mereu susține că își va desfășura activitatea doar acasă, la UTM, în Republica Moldova.

Dl Lupan este deținător al indicelui Hirsch (H) 44 (conform SCOPUS) și este primul savant din Republica Moldova care în calitate de autor a depășit într-un an 1000 de citări internaționale în baza lucrărilor cotate ISI în SCOPUS, acumulând până în prezent peste 6500 de citări, devenind astfel cel mai recunoscut savant din țara noastră în lume. Indicele H este un indice care măsoară productivitatea și impactul lucrărilor stiințifice pe plan internațional, respectiv eficiența în cercetarea științifică a unui savant, cercetător științific (Universitate sau țară în lume). În baza acestui indice se clasifică și Universitățile sau chiar și țările pe plan internațional, dar are loc direct și promovarea imaginii ştiinţei naţionale peste hotare.

Ca cercetător și savant, efectuează cercetări științifice fundamentale și aplicative în domeniul nanotehnologiilor – la frontiera tuturor științelor, în special în inginerie, fizică, știința materialelor, nanosenzori, energetică. Dl Lupan Oleg este autor a circa: 10 – Brevete de invenție, inclusiv în SUA, publicații în total peste 350, inclusiv 157 cotate ISI, citări internaționale peste 6500 (Scopus), >7600 (GoogleScholar), editor și membru al colegiilor de redacție la 6 reviste internaționale de specialitate. Rezultate selectate pe copertele revistelor internaționale de specialitate – 10, inclusiv Advanced Materials (Factor de Impact 22), Advanced Functional Materials, Advanced Electronic Materials, SMALL Nano-Micro, Physica Status Solidi, etc. De asemenea, Dlui este profesor invitat și savant-expert în Franța, Germania, SUA, expert științific la CNRS, European Science Foundation, CNAA, AȘM, etc.

Indicele său personal Hirsch a depășit cifra de 40, contribuind direct la indicele Hirsch al Republicii Moldova. Apropo, Hirsch a sugerat că pentru fizicieni ce posedă o valoare a indicelui H (Hirsch) de aproximativ 12 ar putea fi tipică pentru avansarea în funcția de conferențiar universitar la universitățile majore de cercetare în SUA. O valoare de aproximativ 18 a indicelui Hirsch ar putea însemna avansarea la profesor universitar (full professorship), 15/20 ar putea însemna o asociere la Societatea de Fizică Americană  (American Physical Society), iar 45 sau mai sus ar putea însemna aderarea la Academia Națională de Științe a Statelor Unite (United States National Academy of Sciences).

Ca titular, predă 5-6 cursuri normative la UTM, inclusiv „Fizica corpului solid”, „Nanotehnologii și nanomateriale”, „Circuite și dispozitive electronice”, „Sisteme optoelectronice” și altele speciale la ciclurile 1 și 2. La prelegeri și lucrări de laborator transmite tinerilor cunoștințele acumulate pe parcursul celor peste 25 de ani de activitate didactică la UTM și toată experiența sa didactico-științifică, identifică noi talente în activitatea științifică și pedagogică, le educă și antrenează în diferite proiecte naționale și internaționale de cercetare. De exemplu, dr. Vasile CREȚU a susținut cu excelență teza de doctor în 2017, fiind autor a 45 publicații științifice. Drd. Vasile POSTICA are deja peste 50 de publicații, inclusiv 25 cotate ISI, și indicele Hirsch cu cifra 11, laureat al numeroaselor concursuri naționale și internaționale. Drd. Nicolae ABABII, fiind abia la anul 2, deja a depășit indicele H de 6 cu 12 lucrări cotate ISI. şi drd. Nicolae MAGARIU, fiind la început de cale, are rezultate promițătoare.

E mândru și de masteranzii și studenții săi, între care i-am putea evidenția, de exemplu, pe Ștefan MAIMESCU – câștigătorul  numeroaselor concursuri naționale și internaționale, Anatolie POCROPIVNÎI – medalia de argint la InfoInvent-2017 și alții. Iar lucrările doctoranzilor săi au ajuns de câteva ori pe copertele prestigioaselor reviste științifice din Germania.

Echipa sa de cercetători în tema „Nanotehnologii pentru dispozitive nanosenzorice”  numără 10 persoane, colectiv fondat la inițiativa și cu susținerea prof. univ. Victor ȘONTEA, șef Departament MIB. În ultimii ani echipa a beneficiat de importante susțineri financiare, câștigând o serie de proiecte de cercetare și logistice, acordate de UTM, Guvernul RM, STCU, fundații internaționale. Realizările acestei echipei sunt posibile și datorită unei atmosfere de lucru foarte pozitive și prietenoase, statornicite aici cu susținerea totală din partea administrației UTM, dar și în strânsă colaborare cu universități și centre academice din Germania (Universitatea CAU), Franța (CNRS, Universitatea PSL, Paris), SUA (Universitatea din Florida Centrală UCF), Anglia (University College London, Cardiff University), Portugalia (Institute for Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication), Rusia (Academia de Științe), România (Academia de Științe) și altele, care dispun de echipamente performante, condiții de cercetare excelente și manifestă o deschidere sinceră pentru a susține cercetătorii științifici de la UTM și din RM.

Viitorul dezvoltării științei și educației universitare aparține unor asemenea nuclee de cercetători-profesori, care colaborează cu diverse centre educaționale și științifice internaționale, aducând, evident, și proiecte noi în RM, dar și un viitor prosper pentru tinerii pasionați de inginerie și științele exacte. Suntem mândri de faptul că, alături de asemenea profesori cu renume, studenții UTM se pot încadra în echipe de cercetare internaționale, să acumuleze cunoștințe profunde, dar și experiență profesională.

(Visited 49 times, 1 visits today)