VALERIU ȘAUGA – 80

Reputatul profesor Valeriu Șaugaîmplinește onorabila vârstă de 80 de ani – un frumos prilej pentru a-i aduce sincere felicitări.

Despre profesorul Valeriu Șauga s-ar putea scrie munți de cărți. Ne vom rezuma însă la pașii care l-au condus spre UTM și l-au stabilit aici pe decenii.

Vine de la țară, de acolo unde, vorba poetului, s-a născut veșnicia. S-a născut la 15 august 1938 în sudul Basarabiei, c. Cioburciu, plasa Căușeni, județul Tighina, România Mare. Făcea parte din acea tânără generație postbelică care a cunoscut urgia deportărilor în masă în 4 valuri, lichidarea florii națiunii – intelectualității în închisorile și lagărele staliniste, groaznica foamete din 1946-47, comunizarea forțată. Nu a fost familie care să nu fi fost afectată de acel regim diabolic. Cu toate acestea, după absolvirea cu succes a școlii, este admis în 1956 la Institutul Agricol din Chișinău, pe care-l absolvește cu mențiune în 1960.

A participat activ la fondarea Institutului Politehnic din Chișină (astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei). Îndată cum a aflat despre deschiderea Institutului Politehnic din Chișinău, se angajează chiar în primul an în funcția de asistent universitar, apoi – lector superior (1964-1967). Este deci unul din fondatorii Institutului Politehnic din Chișinău. În perioada 1967-1970 își continuă studiile la doctorantură la Institutul de Electronică din Moscova. La doar un an de la absolvirea doctoranturii (lucru mai rar întâlnit în domeniul ingineriei!) susține teza de doctor în științe tehnice. Din 1971 până în prezent lucrează la Catedra Studiul și Tehnologia Materialelor (din 2014 este parte componentă a Departamentului Bazele Proiectării Mașinilor), urcând toate treptele universitare de la asistent, lector superior, conferențiar, până la profesor universitar. În plan managerial, de asemenea, a activat în funcții importante: șef Catedră Studiul și Tehnologia Materialelor (1975-1980); prorector (1976-1995) timp de 19 ani!, perioadă în care a participat la clădirea acestei instituții de învățământ tehnic superior deosebit de important pentru economia Republicii.

Drept confirmare a meritelor indiscutabile pe tărâm profesional, a fost ales membru titular al Academiei Naționale de Științe Ecologice (2006), membru al consiliului metodico-didactic din URSS la disciplinele „Studiul materialelor şi tehnologia materialelor” (1975-1980), membru al Prezidiului Consiliului ştiinţifico-metodic pentru studii cu frecvenţă redusă al Ministerului Învăţămîntului Superior şi Mediu special din URSS (1990-1991). A fost apreciat cu  insigna „Lucrător eminent al Învăţămîntului Superior din URSS” (1980), Laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1989). Autor a apr. 90 de lucrări țștiințifice, inclusiv 2 monografii, 2 manuale, 2 brevbete de invenție.

Îl cunosc personal pe dl profesor Valeriu Șauga încă de pe băncile universitare, de 40 de ani (actualmente sunetm colegi de Departament). Avem o filă comună în calendarele noastre. În 1978 am avut onoarea să elaborez proiectul de licență cu elemente de cercetare sub conducerea Domniei sale. În acest scop mi-a organizat un stagiu de trei luni la cunoscutul Institut de Cercetări Științifice în domeniul Cablurilor Electrice din or. Podol’sk, Moscova, unde împreună cu doctorandul de atunci Petru Dumitraș am făcut o serie de experimente privind umplerea spațiului între firele unui cablu cu multe fire cu material supraconductor (indiu, foarte scump!) în mediu de ultrasunet. Se obținea astfel un cablu supraconductor ieftin cu performanțele supraconductorilor, utilizat în aparatele cosmice de zbor, în sisteme cu caracter militar. Atunci am obținut primele deprinderi de cercetător, gustul către acest domeniu deosebit de interesant dar și spinos.

Deseori se spune că pentru a-l cunoaște mai bine pe cineva află cine-i sunt prietenii. Pot să confirm cu certitudine că este foarte un bun prieten cu cunoscutul profesor universitar, academician și mare patriot Gheorghe Ghidirim, cu care este pământean. L-a cunoscut personal pe marele poet național Grigore Vieru.

În final să încercăm să evidențiem câteva calități-cheie ale profesorului Valeriu Șauga. Sub aspect național este cu mare dragoste de neam. Permanent l-au afectat dureros găinăriile unor politicieni de dreapta care au făcut ca și astăzi, după treizeci de ani de rătăciri prin aceste jungle ale tranziției, să rămânem în afara hotarelor Țării, să nu știm cine suntem, ce limbă vorbim. Deseori ămi vorbea cu durere în suflet despre aceasta.

Sub aspect profesional este un om împlinit, argumentele sunt expuse mai sus.

Sub aspect familial este, de asemenea, un om împlinit: are doi copii bine Are o familie în care este stimat și iubit. Profesorul Valeriu Șauga este, în primul rând, stimat  de discipolii săi pe care ia îndrumat în junglele cercetării, de colegii din Universitate, de miile de absolvenți și studenți ai UTM.

Deci, sub toate aspectele profesorul Valeriu Șauga este un om împlinit. Însă conform filozofiei noastre țărănești românești un om este considerat împlinit dacă în viața lui a săpat o fântână, a sădit un pom și a participat la construcția unei punți, podeț. Profesorul Valeriu Șauga le are pe toate acestea. A săpat o fântână adâncă, cu apa rece a căreia își potolesc setea mii de tineri setoși de cunoștințe în această Societate a Cunoașterii. A sădit mulți pomi, discipolii ducându-i faima în Republică și departe peste hotarele ei. A construit o mulțime de punți, care au fost folosite de tinerii studioși în activitatea lor de explorare a tărâmului cunoașterii.

Deci, sub toate aspectele profesorul Valeriu Șauga este un om împlinit.

La Mulți Ani, Profesore!!!

Valeriu Dulgheru

 

(Visited 13 times, 1 visits today)