- UTM - https://utm.md -

ȚURCANU Tatiana – susținerea tezei de doctor în științe economice

doctorat4

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: ȚURCANU Tatiana, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ., BUGAIAN Larisa, Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: CŞS D 31.521.03-12 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Tema tezei: „Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor”

Specialitatea: 521.03 Economie și management în domeniu de activitate

Data: 7 septembrie 2018, Ora: 14:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii nr. 1, etajul 2, aula 205, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele cercetării au fost publicate în 17 lucrări ştiinţifice, inclusiv un articol în culegere cotată ISI; 6 în reviste de circulație națională, inclusiv 5 ca singur autor; 10 articole în culegeri ale conferințelor internaționale

Rezumatul tezei [1]

(Visited 82 times, 1 visits today)