ȚURCANU Tatiana – susținerea tezei de doctor în științe economice

doctorat4

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: ȚURCANU Tatiana, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ., BUGAIAN Larisa, Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: CŞS D 31.521.03-12 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Tema tezei: „Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor”

Specialitatea: 521.03 Economie și management în domeniu de activitate

Data: 7 septembrie 2018, Ora: 14:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii nr. 1, etajul 2, aula 205, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele cercetării au fost publicate în 17 lucrări ştiinţifice, inclusiv un articol în culegere cotată ISI; 6 în reviste de circulație națională, inclusiv 5 ca singur autor; 10 articole în culegeri ale conferințelor internaționale

Rezumatul tezei

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU