Este o șansă unică pentru un student să fie implicat într-un proiect investițional de anvergură, să scoată în evidență problemele existente și să ofere soluții constructive în contextul dat. Absolventul FCGC Vladimir BORODIN a beneficiat de o asemenea șansă, având posibilitatea să se pronunțe asupra formării și gestiunii costurilor în procesul de exploatare a construcțiilor în cadrul proiectului de asistență tehnică „Punctul de trecere a frontierei de stat operat în comun „Palanca” pe teritoriul Republicii Moldova”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în RM în perioada 2015-2018. Proiectul a fost inclus în lista proiectelor de asistentă tehnică în derulare în baza Hotărârii Guvernului RM nr. 246 din 8 aprilie 2010.

Pronunțându-se asupra subiectului, absolventul a subliniat că în procesul de elaborare şi evaluare a proiectelor investiționale în construcții este necesar să fie fundamentat costul de deviz al proiectului şi în baza acestuia să fie determinat volumul total al cheltuielilor investiţionale. Investigația a fost realizată în cadrul tezei de licență (conducător: conf. univ., dr. Ion ALBU) și a urmărit analiza schițelor de proiect pentru construcția punctului de trecere a frontierei de stat „Palanca” și elaborarea devizului de cheltuieli.

Obiectul proiectului a constat în construcţia de la zero a unui punct de trecere a frontierei operat în comun de Poliţia de Frontieră/Serviciul Grăniceri şi Serviciul Vamal ale Moldovei și Ucrainei la Palanca, pe teritoriul Republicii Moldova, iar în final – asigurarea unor condiții mai bune pentru comerțul sigur și transparent, facilitarea fluxului de pasageri și a bunurilor peste frontieră, contribuind la realizarea unui obiectiv mai larg, de „frontieră mai sigură și deschisă” între Ucraina și Moldova, consolidarea şi la facilitarea comerţului și fluxurilor migratorii între cele două state, procesul de construcție a necesitat  respectarea cu strictețe a standardelor și principiilor europene de gestionare a frontierei.

Conștientizând anvergura, dar și importanța proiectului, absolventul a dat dovadă de o abordare pe măsură a scopurilor propuse în cadrul tezei de licență: a studiat bazele teoretice privind formarea costurilor în construcții, aspectele constructive ale clădirilor cu destinație specială și a efectuat studiul de fezabilitate a proiectului, cu elaborarea devizelor de cheltuieli și analiza structurii valorii de deviz a obiectului, oferind calculele necesare privind costurile directe, legate nemijlocit de executarea proceselor de construcţie şi constituite din expresia valorică a consumurilor de materiale, forţă de muncă, utilaje şi echipamente de construcţie, precum și cheltuielile indirecte, legate de crearea condiţiilor pentru execuţia lucrărilor de construcţii, organizarea, administrarea şi deservirea acestora.

Caietul de sarcini pentru „Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun Palanca pe teritoriul Republicii Moldova” a cuprins 14 compartimente, inclusiv construcția blocului administrativ. Principalele lucrări au ținut în special de terasament, unele dintre ele nefiind prevăzute în proiect, ceea ce a necesitat cheltuieli suplimentare de mii de dolari. Gerurile și zăpada pe timpul iernii de asemenea și-au lăsat amprenta asupra graficului de executare a lucrărilor, soluția propusă a prevăzut angajarea companiei „AKM Muncești”, care și-a asumat asamblarea, livrarea și instalarea pe șantier a unor construcții metalice care să permită desfășurarea în continuare a lucrărilor: săparea gropii de fundație, cofrarea, armarea, betonarea coloanelor și planșeelor.

Pentru structurarea corectă a costului de deviz și obținerea unor cifre veridice au fost elaborate 13 devize de cheltuieli pentru a diviza prețul total al clădirii din punct de vedere a spectrului de lucrări. Soluțiile propuse au vizat, în special, aspecte arhitecturale și constructive, copertinele K1.1 și K1.2, încălzire, ventilare și condiționare, echipamentul electic de fortă, rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare, sistemele interioare de curenți slabi, control video, control acces, semnalizare de incendiu, alimentări gaze, paratrăsnet activ etc.

Expusă pe 112 pagini, teza de licență a inclus 34 de figuri, 5 tabele, 13 formule, 4 anexe și 33 surse bibliografice.

(Visited 6 times, 1 visits today)