- UTM - https://utm.md -

Doctorandul Ion CREȚU: contribuții la cercetarea deplasărilor termoelastice

Sub îndrumarea conducătorului științific prof. univ., dr. hab. Victor ȘEREMET, în Școala doctorală „Inginerie civilă” a UTM, doctorandul Ion CREȚU a studiat tema „Soluții integrale în termoelasticitatea necuplată”.

Rezultatele științifice teoretice și aplicative obținute pe parcursul cercetării sunt sesizabile: a  generalizat metoda GΘ convoluției (MGΘ-C), a cercetat și a aplicat metoda reprezentărilor integrale armonice la obținerea soluțiilor integrale pentru problemele ce țin de deplasările termoelastice și tensiunilor termice privind domeniile canonice ale sistemului de coordonate cartezian cu aplicare la determinarea deplasărilor și tensiunilor termice pentru elementele de construcție (peretele unei clădiri, peretele de lângă golul de ușă sau fereastră, cordoanele de sudură etc.) și materialele din alte domenii. Rezultatele investigațiilor au fost validate în cadrul a 8 conferințe și mediatizate prin 11 publicații științifice.

Consiliul Științific Specializat al UTM (președinte prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN) în ședința publică din 27 iulie 2018 a conferit lect. univ. Ion CREȚU titlul ştiinţific de doctor în științe la specialitatea „135.02 Mecanica corpului solid”.

(Visited 100 times, 1 visits today)